Tam 83 yıl önce yaşanan 7,9’luk Erzincan depreminden sonra 7,8’lik şiddeti ile son yüz yılın en ağır ikinci depremini yaşadık 6 Şubat 2023 Pazartesi günü!

tam 10 ilimizi etkisi altına alan ve artçı depremleri de 7’nin üzerinde gerçekleşen, deprembilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, artçı depremleri açısından dünya deprem tarihinde görülmeyen bir gelişme ile devam eden afet, yazıyı yazdığım an itibariyle 3.381’e ulaştı. Daha enkaz altından çıkarılacak onlarca kişi olduğu haberleri geldiğine göre, elim yazmaya varmıyor ama bu sayı artacak gibi görünüyor.

Hülasa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır ikinci afetini yaşıyor!

6 Şubat Pazartesi günü Türkiye yeni bir ‘Kırmızı Pazartesi’yi yaşadı.

Kolombiyalı Nobel ödüllü ünlü romancı Gabriel Garcia Marquez’in filmi de çekilen o ünlü romanı Kırmızı Pazartesi, her şekilde ülkemizde cereyan ediyor. Romanda, Kolombiya'nın sakin bir kasabasında işlenen gerçek bir cinayet anlatılır. Romanın ilk cümlesi ile yazar, kimin ne zaman öldürüleceğini açıklar. Sorgulama/mülakat tekniği ile yazılmış bu kısa romanda sadece okuyucu değil, tüm kasaba ahalisi de kimin ne zaman öldürüleceğini önceden bilmektedir.

Bugün ülkemizde yaşadığımız cehennemden beter bu durum aynen Marquez’in romanındaki hikâyede olduğu gibi bile bile, göz göre göre gelen bir durumdur. Modern medeni dünyada, bilimin ve tekniğin Tanrı yerine konulduğu günümüzde öngörülemeyen bilinemeyen hemen hemen hiçbir şey yok gibi.

Ama ülkemizde bu olaylar göz göre göre, aynen Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi yaşanıyor, oluyor. Hemen her defasında milim sapmamacasına yaşanıyor göz göre göre tüm bu yaşananlar.

Ülkemizde 20 yıldır uygulanan demokratikleşme/sivilleşme politikalarının aslında devletsizleştirme/piyasalaştırma politikası olduğu, devletin yok edilip mafyalaşmış bir anlayışa terk edilen ülkenin her türden tehlikeye karşı kırılganlaşacağı açıkken, buna öne ayak olmak Kırmızı Pazartesi’yi yaşamaktan başka nedir ki?

Deprem olmuş, İskenderun, Antakya çökmüş, hemen yardım kampanyaları başlatılmış, gönüllü kan verme kuyrukları oluşmuş ve bir emece yöntemi ile devletin yapamadığına ön ayak olunmuş. Ancak bu tür imece yöntemleri ile yetebildikleri kadar yetecekler. Ancak Antakya’ya  hala yetecek arama kurtarma desteğinin gelmediği haberleri düşüyor ajanslara.

Deprem bölgesinde 10 bin civarında göçük bina olduğu söyleniyor, her birinde ortalama 6 kişi görevlendirilse arama kurtarma için, toplamda 60 bin kişi yapar. Ama bölgeye gönderilen arama kurtarma ekibi sayısının 10 bini bulmadığı da yine ajanslara düşen haberler arasında.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, siyasi iktidarın iktidar olduğu 20 yıl içinde tam 185 kez imar affı yaptığını söyledi ve ekledi: “bu bir cinayettir!”

Kolombiyalı ünlü romancı Gabriel Garcia Marquez’in o ünlü ‘Kırmızı Pazartesi’ romanı işte burada yerini buluyor. Pazartesi sabahı olan son 100 yılın en şiddetli ikinci depremi, yapılan imar aflarıyla ve siyasi çıkar ilişkileriyle es geçilen görmezden gelinen bilimsel gerçekler sonucu herkesin gözünün önünde göz göre göre, günün birinde yaşanacağı herkesçe bilenen bir felaketi yaşatıyor

6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı, Türkiye bir “Kırmızı Pazartesi”yi yaşıyor!