Zina; evli bir şahsın, karşı cinsten üçüncü kişi ile cinsel ilişki yaşamasıdır.

1994 yılından itibaren suç olmaktan çıkarılmış olan zina TMK 161’de de düzenlendiği üzere sadece özel bir boşanma sebebidir. Aynı Kanun’un 174. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere: “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” aldatılan eş, aldatan eşten manevi tazminat talep edebilecektir.

Zina halinde gündeme gelebilecek sorunlardan biri de aldatılan eşin, eşinin sevgilisinden tazminat talep edilip edilemeyeceği durumudur. Geçmişte aldatılan eşin, bu şekilde bir tazminat talepte bulunması mümkünken Anayasa Mahkemesi’nden sonra 06 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu nihai kararı vererek tazminat istenemeyeceğine hükmetti. Kurulun içtihat kararı yasa gibi hüküm taşıdığından daireler ve mahkemeler bakımından bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu konuda açılan manevi tazminat davalarına ret kararı verilecektir. Kurul’un 87 üyesi, “Aldatılan eş, aldatan eşin, evliliğin bitmesine neden olan üçüncü kişi konumundaki sevgilisinden manevi tazminat isteyemez.” şeklinde görüş belirtmiştir.

Bu üyeler üçüncü kişi konumundaki sevgililerin, evlilik birliğinin tarafı olmamaları sebebiyle fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilemeyeceğine ve ortada tazminatı gerektirir bir durum olmadığını savunmuşlardır. Aksi görüşteki üyeler ise evlilikte sadakatsizliğin, haksız eylem niteliğinde olduğunu, evli eşle ilişki kuran üçüncü kişinin de haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunduğunu, aldatılan eşin kişilik haklarının zedelendiğini, aldatan eşle ilişki kurduğu için üçüncü kişinin (sevgili, öteki kadın) bu zarardan müteselsilen sorumlu olduğunu ve manevi tazminat verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Fakat baskın görüş, sevgilinin evlilik birliğinin tarafı olmaması sebebiyle herhangi bir ihlale de neden olmaması gerekçesiyle tazminat yükümlüsü olmadığı yönünde fikir belirttiğinden bu minvalde bir İBBK (İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurul) kararına hükmetmiştir.