Büyük çoğunluk için kolay hiçbir şey yok; her şey zor bu hayatta sevgili dostum! 

İş sahibi olmak, bütün enerjinle çalışmak  da zor; çalışmamak da...

Büyümek de zor; büyümemek de...

Çoluk çocuk, torun torba sahibi olmak da zor; olmamak da...

Evlenmek ve evliliği yürütmek de zor; evlenmemek de...

Hayallerin için savaşmak da zor; savaşmamak da...

Ev, arazi, araba sahibi olmak da zor; olmamak da...

İnsan olmak da zor; olmamak da...

Dayanışma ve yardımlaşma ruhlu olmak da zor; olmamak da...

Herhangi bir şeyi üretmek de zor; üretmemek de...

Eş, dost, arkadaş, akraba sahibi olmak da zor; olmamak da...

Yalnız kalmak da zor; kalmamak da...

Sevmek de zor; sevmemek de...

Merhamet ve vicdan sahibi olmak da zor; olmamak da...

Velhasılı kelam; bir amaca bağlı isen hayatta her şey zor olabilir sevgili dostum!

Unutma ki, zorlukların güçlendirdiği insan da var; yıkıp ezip geçtiği, bir tarafa savurduğu insan da...

Her zorluk, insana bir öğrenme fırsatı sunsa da, bu zorlukların üstesinden gelemeyip hayata teslim olanları hiç düşündün mü?

Bir tarafta zorluklarla boğuşup sabır ve mücadele azmi ile tekrar ayağa kalkanlar, gerçek gücünü ve başarısını gösterenler; diğer tarafta ise bunların hiçbirini gerçekleştiremeyenler; yani, hiç olanlar öyle mi?