Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde Türkiye, hem Rusya ile ilişkilerini korumak hem de Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemek zorunda…  

Karadeniz bölgesinin istikrarı ve ticari ilişkilerimiz ve de Türkiye’nin milli çıkarları Ukrayna meselesinde aklımızla yürümemiz gerektiğini söylüyor.  

Bütün askeri klasiklerin atası olarak bilinen ve Batı’da da en önemli strateji eserlerinden biri olarak kabul edilen Sun Zi “Savaş Sanatı” kitabında diyor ki ; 

Karşındaki…”dirençliyse ona göre hazırlan, güçlüyse ondan sakın…”

Harekete geçmeden düşün, tasarla", "Koşullar ne kadar lehinize olsa yeni durumlara göre planlarınızda zaman, zaman değişiklikler yapmakta fayda olacağını sakın unutmayın.”

Karşısındakini ve kendini bilen hiçbir savaşta tehlikeye düşmez; karşısındakini bilmeyen, sadece kendini bilen bir kazanır, bir kaybeder; karşısındakini de, kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer…”  

Bu savaşın bize anlattıkları; 

Zamanında alınmayan tedbirler sonunda daha büyük acılar yaşamamıza neden olacaktır.

Dünyada olup biten her şeye Türkiye’den bakmalı…  Ülke çıkarlarını bütün üyeliklerin üstünde tutmalı.  

Savaşı milli akılla yorumlamalı… Milli iradenin tek tarafı vardır o da ülke çıkarları.  

Doğru stratejiler üretmeli… Önümüze çıkacak fırsatları değerlendirmek için özgür düşünmeli.  

Savaşla ilgili yorumlar siyasi taraftarlık üzerinden yapılmamalı… Geniş düşünmeli.

Şımarıklık ve kibir ülke siyasetinde en tehlikeli duygudur… Duyguların bizi yanlış yönlendirmesine müsaade etmemeli.   

Dünya yeni bir düzene geçerken...   

Yeni paylaşımlar yapılırken; menfaatler artık kutuplar üzerinden değil, komşuluk ilişkileri, ticari alışverişler ve gruplar üzerinden tanımlanıyor.  Siyasetini milli çizgiler dışında geliştirenlerin,  ülkesi ve ilkesi adına elde edeceği hiçbir şey yoktur.  Çünkü belli bir hedefi ve ülküsü olmayan her siyaset çöplüktür.  

Güçlü bir Türkiye hedefleyerek ivedilikle AYAĞA KALKMALIYIZ… 

Bunun için; ekonomide yaşanan olumsuzluklar giderilmeli… Şeffaflık, hesap verebilirlik ve güven ortamı sağlanmalı… Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması için üretim ekonomisine ağırlık verilmeli… Tarımsal ürünlerde yeterlik düzeyi yükseltilmeli... Tarım politikalarımızı AB ortak tarım politikalarına uyum sağlayacak şekilde entegre etmekten vazgeçilmeli… 

Kendine yeterliliğin olmazsa olmazı; üretim araçlarını üreten büyük sanayiyi kurmaktır.

Emperyalist yapının kuyruğundan tutmayı bırakmalı… Jeopolitik yapımızın gücünü iyi kullanmalı… Suriyeliler meselesini sorunlar yumağı haline gelmeden bir an evvel çözmeliyiz

Türkiye bugün, gerek Rusya ve Ukrayna ile olan ticari ve siyasi ilişkileri gerekse bir NATO üyesi olarak Batı ile ilişkilerinden dolayı bölgedeki krizde kilit aktör konumundadır… Aktif diplomasi izleyerek çatışmaya dönüşen krizi yatıştırmaya başarabilir.   

Dolayısıyla yeni durum Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu birçok dinamiği dönüştürerek bazı fırsatlar yaratabilir…

Türkiye bu fırsatları iyi değerlendirirse bölgesel bir güç olabilir. 

Şu saate kadar iktidar taraflar arasında denge politikası sürdürerek, çok doğru adımlar attı… Umarım  bu politikamızı akıllıca sürdürmeye devam ederiz.

Bu hem iç barış hem de dış barış için önemli.