Kim ne derse desin sevgili dostum; hiçbir siyasetçi seçimlerden sonra bu memlekette nelerin olup biteceğini şimdiden kestiremiyor. Doğal olarak, güven ya da istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda halk tabanında ciddi endişeler var. Böyle olmasaydı, bunca soruna, ekonomik buhran ve darboğaza rağmen iktidar blokunun bu kadar yüksek bir oy alabilmesi mümkün olabilir miydi? Demek ki, henüz iktidarın karşısındaki blokun çeşitli nedenlerle ikna sorunu olduğu anlaşılıyor. Gerçekten toplum demokratikleşme ve özgürlük mü istiyor; yoksa hayatı kolaylaştırıcı   gerçekçi çözümler mi..?

Bu açıdan bakıldığında; ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan kaos ve anlaşmazlıkları nasıl çözeceksiniz?
Toki'nin çalışmaları ile ilgili olarak, inşaat yatırımları yine lokomotif rol mü üstlenecek? Mevcut inşaatların ve henüz proje aşamasında olan yatırımların akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?

Diyanet işleri başkanlığının üst düzey kadrolarını yenileyecek misiniz? İndirilen dine mi, yoksa uydurulan dine mı itibar edeceksiniz? Bu kurumun bünyesindeki çok değerli din alimlerinin elinden tutacak mısınız?

Ramazan ayında, çalışma saatlerini yarım gün olarak yeniden düzenleyebilecek misiniz?

Ramazan ve Kurban gibi dini bayramlarda tatil süresini uzatmayı; örneğin bir haftalık resmi tatili düşünüyor musunuz?

Sadece dini bayramları değil, ulusal bayramlarımızı da el üstünde tutup önemseyecek misiniz? 

Çalışanlara, kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan yılda iki maaş ikramiye ya da hediye olarak verebilecek misiniz?

Okulları, camileri ve kütüphaneleri siyasetten arındırabilecek misiniz?

Aile kurumuna, ailenin birliğini sağlayıcı koruyucu hükümler getirebilecek misiniz?

Ev hanımı olarak yaşamın ağır yükünü taşıyan anneleri, devlet tarafından sosyal güvenlik kapsamına alabilecek misiniz?

Kamu bütçesinden kadınlara ve çocuklara hiçbir ayrım yapmadan bir bütçe ayırabilecek misiniz?

Hıdırellez ve Nevruz kutlamalarını, bu ülkenin bir kültürü ve inancı olarak görüp resmi bayram olarak ilân edebilecek misiniz?

Vitrinlerde ve piyasalarda her şey bol ama, insanların satın alma gücünü artırıp mal ve hizmetlere ulaşabilmesini sağlayabilecek misiniz?

Enflasyonu şu kadar zamanda tek haneli rakamlara indireceğiz derken, inandırıcı olabiliyor musunuz?

Her tür inanca yönelik suçlara ağır cezalar verebilecek misiniz? İnanç özgürlüğünü çağdaş seviyelere çıkaracak uygulamalara imza atabilecek misiniz?
Kadın erkek ilişkilerinde, Türk örfüne aykırı evden uzaklaştırma, babanın mağdur edilmesine, çocukları görme hakkından mahrum bırakılmasına ve kadına süresiz nafaka ödenmesiyle ilgili görüşleriniz nedir; açıklamayacak mısınız?

Milyonlarca vatandaşın başını ağrıtan sicil sorununu çözmek için akılcı bir çözümünüz var mı?

İnsanların kamuya olan borçlanmalarında, haciz işlemlerinde gerçekçi bir çözüm bulabilecek misiniz?  

Kamuya olan borçları ödemeleri için insanları bankalara borçlandırmaktan vazgeçebilecek misiniz?

Ekonomik kriz, enflasyon, hayat pahalılığı ve deprem koşullarında, Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özgü gerçekçi ve insani bir af çıkarabilecek misiniz? Toplum hayatında yeni bir sayfa açmak, insanlara yeni bir başlangıç yapmak için bir fırsat verebilecek misiniz?

Yoksa siz de şimdiki hükümet gibi, torba yasalarla maddi içerikli sürekli aflar mı çıkaracaksınız?

Günlük çalışma saatlerini artırarak, cuma gününü de tatil ilan edebilme ve haftalık tatili 3 güne çıkarabilme cesareti bulabilecek misiniz?

Hayvancılığın ve tarımsal üretimin yaygın olduğu bölgeleri kalkındırabilecek misiniz?

Kişi başına düşen gelir bakımından nispeten az gelişmiş bölgeler konumunda olan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu şehirlerinde, Devlet Planlama Teşkilatı'nı harekete geçirip  Kamu İktisadi Teşekkülleri kurabilecek misiniz, yoksa devlet fabrika veya işletme kurmaz mı diyeceksiniz?

Bu bölgelerin yerel üretimini devlet koruyup kollayabilecek mi?

Bölgeler arası göçü önleyecek adımları atabilecek misiniz?

Çiftçilik ve hayvancılıkla meşgul olan insanlara vergi muafiyetleri getirebilecek misiniz?

Araç, içki ve sigara gibi ürünlerden alınan ötv'ni makul seviyelere çekebilecek misiniz?

Seçim barajını yüzde üçe düşürüp millet meclisindeki renkliliği artırmak için herhangi bir hamleniz var mı?

Kamu eliyle belirlenen akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi zaruri enerji kaynaklarının fiyatlarında istikrar sağlayabilecek  misiniz?

Yaklaşık 40 yıldır memleketin başına bela ve musallat olup maddi manevi bütün enerjisini alan terörden kurtulmak için farklı düşünceleriniz var mı?

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurup ticareti geliştirebilecek misiniz ve yeni sınır kapıları açabilecek misiniz?

Sınır güvenliği konusunda atacağınız adımları belirleyebildiniz mi?  

Ev ve dükkân  kiralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için makul bir yıllık artış ölçüsü getirebilecek misiniz?

Kadın girişimcileri, kosgeb çatısı altında ticarete ve girişimciliğe teşvik ederken, onları bataklığa sürüklemekten kurtarmak için ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?

En nihayetinde sevgili dostum; ülkenin bugününe ve geleceğine tehdit oluşturan sığınmacılar sorununu örtbas mı edeceksiniz, memleketlerine

gönderebilecek misiniz, yoksa sisteme entegre etmenin yollarını mı arayacaksınız?

Umarım sevgili dostum; dökülen ve savrulan sadece yapraklar olur..!

Bütün güzelliklerin, güzel ruhlu insanlara değmesi dileğiyle...