İnsanların hak arayışında yaşadığı hemen her şey sevgili dostum; kanun ne derse o! ile sonuçlanıyor...Hiç  kimsenin, ne vicdanen ne de insani olarak bakış açısı yok doğrusu...

"Fazla samimiyet saygıyı azaltır;

Çok sevgi nankörlük getirir;

Çok iyilik suistimal edilir;

İnsan ilişkilerinde çoklar sorumludur; denge esastır..." diyen bilge, aynı zamanda hiçbir kimsenin ne kazanımlarını, ne de varoluşunu  kıskanmaz...Hayattaki tek adil şeyin, "herkesin ölecek olmasıdır" der ve geçer...

Mevcut ortamdan ve insan ilişkilerinden şikâyetçi olanlar;

"Sanki iyilik yaptık da ne oldu?"

İyilik yapan kötülük bulurmuş "

"Besle kargayı, oysun gözünü"

"Kötüler kazanır; iyiler hep kaybeder" dese de, sen deme böyle sevgili dostum! Bi saniye düşün; hakikatin peşinden gidenleri...Ve ekle sözüne bu cümleyi herkes duysun diye:

"İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, Allah mükâfatını eksiksiz verecektir ve onlar için korku yoktur..."