Dünya tarihinin buhran, sıkıntı ve kaotik dönemlerine   şöyle bir bakarsan sevgili dostum; toplumların, kendini sahipsiz görmekle kalmayıp derdine derman olacak bir kurtarıcı arayıp durduklarını görürsün. Böyle zamanlarda, devlet üzerinde hak iddiası olan politikacılar veya askerler, kahraman edasıyla sahneye çıkarlar...Bunların  arasında, az sayıda dirayetli, çalışkan, kudretli, örgütçü ve vatansever liderler olduğu kadar çoğunluğu, zamanın artık kendinde olduğunu düşünen sünepe ama bir o kadar da kurnaz tipler vardır. Nedense böyledir...Bütün dünyada, vasıfsız siyasetçilerin işbaşına gelmesi bir akıl tutulması olarak adlandırılır. "Körler ülkesinde tek gözlü adam kraldır" sözü her ne kadar Batı dünyasına ait olsa da, bizde bunun karşılığı belki de, "Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler" deyişidir... Kısacası, istenilen nitelikteki şey bulunamadığında onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur...Eh, kötünün iyisi de demek mümkün... 

Hikaye bu ya sevgili dostum; 

"And Dağları'nın vahşi çorak topraklarında insanların dünyasından elini eteğini çekmiş bir vadi uzanır. Ancak korkunç boğazlar ve buz kaplı bir geçit aşıldıktan sonra ulaşılabilen ‘’Körler Ülkesi’'dir burası. Vakti zamanında İspanyol zulmünden kaçarak vadiye sığınan insanlardan oluşmuştur bu ülke… Yıllardır dünyayla hiçbir bağı kalmamış bu vadide yaşayan insanlar günün birinde, çocuklardan başlayarak herkes kör olmaya başlar. Bunun nedeninin mikroplar ya da herhangi bir hastalık olabileceği düşüncesi kimsenin aklından geçmez. İnançlarına göre, işlenen günahlardır olanların müsebbibi. Şehre ilk gelenler mabet yapmadıkları için olmuştur bütün bunlar. Ve körlük belasıyla cebelleşen bu insanların zamanla dünyayla bağlantısı kopar. Bu yetmezmiş gibi, vadiyi, on yedi gün boyunca karanlığa gömecek olan bir yanardağ patlamasının ardından da ülke tamamen dış dünyadan kopar...

Bu körlük dertlerine çare bulması için şehrin dışına çıkan ama oluşan felaket yüzünden vadiye bir daha geri dönemeyen bir adam vardır. Bu adam bütün sevdiklerini ‘’Körler Ülkesi’’’nde bırakıp kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalır. Yıllarca ülkesiyle ilgili anlattıkları ise bir masal olarak kalıp dilden dile dolaşır...

Derken, bu adamın 15. kuşaktan torunlarının yaşadığı zamanlarda Nunez adında bir gözü kör genç bir dağcının yolu düşer bu ülkeye. Tuhaf renklerde binaları görünce “körler herhalde” diye düşünür. Sonra el sallayıp bağırdığı insanlardan karşılık alamayınca da içinde buranın gerçekten de efsanelerdeki ‘’Körler Ülkesi’’ olduğuna dair bir inanç yeşerir...

Bir gözü kör Nunez, madem ki “körler ülkesinde tek gözlü insan kraldır”, öyleyse kral ben olmalıyım diye bir umutla gider köylülerin yanına. Fakat bu insanlar o kadar uzun zamandır kör olarak yaşamaktadır ki, dünyanın sadece yaşadıkları vadiden ibaret bir yer olduğunu düşünürler. Ayrıca kör ya da görmek gibi deyimler de yoktur lügatlerinde. Görmeyi anlatmaya çalışır; fakat duyularının yeterince gelişmediği, yeni yaratıldığı için böyle saçmaladığı sözleriyle karşılanır. Planlar yapar kendince, çünkü kral o olmalıdır...

Körlerin gözleri yokmuş ama elleri, kulakları, burunları çok hassasmış. Kendilerine göre kurdukları bir düzen içinde yuvarlanıp gidiyorlarmış. Adam şaşkın hallerine bakıyormuş onların. Yürümeleri, konuşmaları doğrusu başka türlüymüş...

Bir gün körlerden biri öteki körün malını aşırmış. Sadece tek gözlü adam görmüş bunu. Bağırarak ilan etmiş:

- ‘’Filanca malını çaldı falancanın.’’

Körler:

- ‘’Nereden biliyorsun o kadar uzaktan duyulmaz ki’’, demişler.

- ‘’Ben duymadım, gördüm. Gözüm var benim. Görüyorum.’’

Körler göz diye, görmek diye bir şey bilmiyorlarmış. Uzun yıllar içinde çoktan unutmuşlar bu hissi.

- ‘’Ne demek görmek’’, demişler, ‘’nasıl görüyorsun yani, duyulmayacak mesafeden anlıyor musun ne olup bittiğini?’’

- ‘’Anlıyorum tabii...’’

- ‘’İnanmayız, imtihan edeceğiz seni...’’

Adamı almışlar, uzakça bir yere dikmişler. Tecrübeleriyle biliyorlarmış o uzaklıktan hiçbir şeyin işitilmeyeceğini.

- ‘’Anlat bakalım, şimdi biz ne yapıyoruz,’’ demişler.

Adam anlatmış:

- ‘’Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, şu ayağa kalktı, bu elini oynattı, beriki bacağını sallıyor vs...’’

Derken, körler bir evin içine girmişler, bağırmışlar:

- ‘’Anlatsana...’’

- ‘’İçeri girdiniz göremiyorum ki...’’

Körler bilmedikleri için içeri girmenin ne olduğunu:

- ‘’Ne olmuş yani içeri girmişsek. Elli santim fark etti, anlat anlat!’’ demişler.

- ‘’Arada duvar var görmüyorum.’’

Körler :

- ‘’Sen atıyorsun’’ demişler. ‘’Demincek tesadüf etti. Bak, şimdi bilemiyorsun.’’

- ‘’Çıkın dışarı, söyleyeyim.’’

- ‘’Bu kadar uzaktan duyunca ha içersi, ha dışarısı, ne çıkar yani...’’

- ‘’Ben duymuyorum, ben görüyorum’’, diyormuş adam.

- ‘’Öyle şey olmaz’’, demişler. 

‘’Sende bir bozukluk var. Saçmalıyorsun, acayip şeyler söylüyorsun. Hekime muayene ettireceğiz seni...’’

Adamı yaka paça köyün hekimine götürmüşler. Hekim de kör tabii... Elleriyle yoklamaya başlamış adamı. Yoklamış ve parmaklarını adamın yüzünde gezdirirken:

- ‘’Buldum’’, demiş. ‘’Bozukluk burada...’’

Adamın açık olan gözünü kastediyormuş hekim ve:

- ‘’Saçmalaması bundan dolayı’’, diyormuş.

‘’Ben şimdi hallederim, düzeltirim onu...’’

Köyde, burnunun iki tarafında üstü kaşa benzer, kirpiği andırır iki çukur bulunan bir kız vardır. Bir gözü kör Nunez o kıza âşık olur. Kız da onu sever. Nunez günün birinde “Benimle evlenir misin?” diye sorar kıza. 

“Evet” der kız, “ancak sen bizlerden çok farklısın. Böyle anormal biriyle evlenemem. Ancak o gören gözünü dağlatıp kör olursan yaşamımı seninkiyle birleştiririm!”  

Nunez kıza âşıktır, ''Peki'' deyiverir...

Kız anasına, babasına müjdeyi verir ve düğün hazırlıkları başlar...

Körler Ülkesi’nde düğün gününden bir gün önce köy meydanında masalar kurulmuş, kazanlar kaynatılmış ve damadın o gören tek gözünü kızgın demirle dağlayacak adam da bulunmuştur...

Körler Ülkesi’nin tek göreninin aklı son anda başına gelir.

Kör edilme töreni için tamtamlar çalınıp şişler kızdırılmaya başladığında doğru yolu seçer ve oradan kaçar!

Körler ülkesine kral olmaya kalkan gezginci zor bela kurtarmış kendini oradan..."

Velhasılı kelam sevgili dostum; körler, görenleri anlayamazlar. Saçmalıyor sanırlar ve onu da düzeltip kendilerine benzetmek için gözlerini çıkarmaya uğraşırlar. Çünkü körler memleketinde görmek, bir hastalık sayılır...

Bilim, insanın karanlığa yaktığı bir kibrittir ve kibritin ateşi karanlığın sandığımızdan daha da karanlık olduğunu gösterir. Görmek isteyene elbette!