Lider, bir önder şahsiyettir; sevgili dostum! Demagog ise liderin taklitçisi, siyaset adına oyun bozanlık yapan sahtecisidir. Bu sahtekârlar, eğitimden yoksun ya da eğitimi yetersiz ülkelerde hiçbir vicdani sorumluluk duymadan halk önünde esen rüzgâra  göre konuşan, kendine geçer akçe saydığı ucuz sloganlarla halk önünde düzenbazlık yapanlardır. Örneğin; bizdeki din, milliyet ve Atatürk'ü kullanarak ticaretini ustaca yapanlar, demagoglardır. Onlar eyyamcı, günün ve değişen rüzgârların adamlarıdır. Önder şahsiyet olan karizmatik lider ise, kendisine Allah'ın sunduğu kabiliyetlerle beraber ömrü boyunca edinilen kültürlerin, yaşanılan tecrübelerin bir ürünüdür.

Karizmatik lider, kendini bildiği gibi, hem içinden geldiği toplumu, hem de dünyanın gidişini gerçek durum ve sorunlarıyla bilir. Bu husus onu, maceraperestlikten ve demagojik akımlardan korur. Karizmatik liderde, eylem ve bilgi disiplini vardır. İşte bu disiplin onun karakterini oluşturur. Bu karakter, hem onu güçlendirir, hem de inanılan ve önder bir insan yapar.

Ülkemizde bugün için demagoglar sahnededir. Ancak bunlar yalnız değildir. Halkın sağduyusu ve yetişmekte olan gençlerimiz oyunları bozabilecektir. Bugüne bakıp da ümitsizliğe düşmenin hiçbir anlamı yok;  çünkü ümitsizliğe düşeceğimiz gün, iç ve dış düşmanlarımızın beklediği gündür.

Günümüzde lider olmak kadar, karizmatik lider bulmak da zor sevgili dostum! Demagog lider sayısı alabildiğine fazla...Hem etkileyici, hem de öncülük yapabilecek yeteneklere sahip olacaksın; toplumu yanına alıp arkandan sürükleyeceksin; onlara güven vereceksin, liyakat, ehliyet ve temiz ahlâk sahibi kadro kurabileceksin...! İşte size karizmatik lider! Açıkçası, enerjisi, heyecanı, cesareti, hitabeti ve duruşu ile kendinden emin olan insan tiplerinden bahsediyoruz. Elbette karizmatik lider, sadece erkekleri değil, aynı nitelikleri taşıyan kadınları da kapsıyor...
Adım adım giderek, karizmatik liderlerin kişiliklerini anlamaya çalışalım:

1. Bir şeyler ileri sürerek, konuşma ihtiyacı duyan bir kişiye, nezaket ve anlayışla gereken cevabı verebilendir.

2. Kıskançlık, ikiyüzlülük ve kurnazlık üzerinde yoğunlaşıp kendisini aldatmaya çalışanlara karşı dikkatlice hareket eden ve çözüm üretebilendir...

3. Bazı kişilerin, samimiyet kurdukları kişilere karşı sevgi ve şefkatten yoksun olduklarını, samimiyetsizliklerini bilendir.

4. Birilerine, sıklıkla meşgul olduğunu söylemeyen ve yazmayandır.

5. Yoğun olduğunu ileri sürerek, ömrünü birlikte geçirdiği dostlarını, bazı bahanelerle başından  savmayandır ve savuşturmayandır. Ne gerekiyorsa onu söyleyebilendir.

6. Kendisini bir şeyle itham eden arkadaşını, ithamı mantık dışı olsa bile bunu önemseyendir.

7. Arkadaşlarıyla dostluk bağlarını eski haline döndürmeye çalışandır.

8. Hararetli bir şekilde iyi sözler sarfedendir.

9. Özellikle çocuklara ve yaşlılara karşı dürüst ve de sevecen olandır.

10. Aile, bilgi ve adalet sevgisini önemseyen ve öğretmek için mücadele edendir.

11. Demokratik yönetim düşüncesini,  eşitliği ve konuşma özgürlüğünü savunandır.

12. Her şeyden önce vatandaşların özgürlüğüne önem veren devlet idaresi fikrini el üstünde tutabilendir.

13. Düşünme ve akıl çapını geliştirme konusunda dengeli ve değişmez bir karaktere sahip olandır.

14. İyilikseverliği, cömertligi, samimiyeti ve güler yüzlülüğü yaşam biçimi yapabilendir.

15. Arkadaşlarının sevgisine güven duyabilendir.

16. Eleştirdiği kişilere karşı şeffaf olabilendir.

18. Arkadaşlarının bir konuda neyi isteyip neyi istemediklerini eveleyip gevelemeden bilen ve bu konuda hiçbir surette tahmine ihtiyaç duymayandır.

18. Kendine hakim olan ve hiçbir şeye göre şekillenmeyendir.

19. Hem bütün zor anlarda, hem de hastalıklarda  iyi kalpliliğini koruyandır.

20. Hem teskin edici, hem ağırbaşlı,  hem de ılımlı mizaca sahip olandır...Ve daha neler neler; saymakla bitmez...!

Velhasılı kelam sevgili dostum; memleketteki siyasi liderlere bakarak, halimizin ne durumda olduğunu, artık sen daha iyi görebilir ve daha iyi bir karar verebilirsin artık...!