Anadolu’da ki
Elit bir üniversitenin başına 
Atanan rektör,
Üniversitede ki sendikaların
Hepsi için,
“Fasa fiso” dedi…
Hâlbuki
Sayın rektör,
Makama atanmadan önce,
Bir sendikanın
Yönetim kurulunda olmuş
Ve
Kamuoyunda öyle tanınmıştı…
Kendini
Rektör olarak atayacak
Sayın Cumhurbaşkanının önüne sunulan,
Bu sendika yöneticiliği
Onu, 
Diğer adayların önüne çıkarmıştı…
Bilim adamlığı fiyasko olan
Sayın rektörün,
Bir yayını olmamış,
Kitap yazamamış,
h-indeksi gibi bilimsel çalışmaları 
Minimum düzeyde kalmış, sıradan biriydi…
Daha önceki dönemlerde
Bilim adamlığı çok kabul görmemiş
Eski rektör tarafından,
Üniversiteden atılmıştı…
Fakat
Afla geri dönen sayın rektör,
Onu,
Üniversiteden atanlara karşı diş bilemişti…
Ancak
Onu kapı dışarı edenler,
Elit ve 
Kaliteli Bilim Adamı idi…
Makamı
Elde ettikten sonra
O da emri altındakileri ezmeye başlamıştı…
Kendini
Üniversiteden atanlara karşı
Bir şey yapamayınca,
O da alttakileri ezmeye çalışıyormuş…
Üniversiteye
Rektör olarak atanmadan önce
Başka tutunacak dalı olmadığından
Her yerde,
Bu sendika yöneticiliğini
Kullanan sayın rektör,
Köprüyü,
Karşıya geçtikten sonra  
Geldiği yerdeki kişilere “tu kaka” yapmıştı…
Hani,
“Köprüyü 
Karşıya geçene kadar,
Ayıya
Dayı denir ya” onun yaptığı da, aynen öyle…
Önceki rektörü
Ağır bir dille eleştiren yeni rektör,
Eski rektörün
Yüz Milyonlarca ₺ borcu olan 
Hastaneden,
Döner sermaye almasını kabul etmediğini
Ve
Olurda,
Bu makama atanırsa,
Döner sermaye almayacağını, belirtmişti…
O makama atanma şansının
Çok az olduğunu düşünen yeni rektör,
Eski rektöre
Çok ağır laflar söylemişti…
Fakat
Olmayacak olmuş,
Eski rektörün yerine, yeni rektör o, atanmıştı…
Yeni rektör atanınca,
Eski rektör için söylediklerini unutmuş,
O hastaneden 
Döner sermaye almaya, kendi de başlamıştı…
Hâlbuki
Eski rektör,
Bir akrabasını üniversiteye 
Hukuksuz olarak almak istemiş,
Fakat
Kanunsuz bu işe 
Kılıf bulmak için yeni rektörü kullanmıştı…
Kanunlar çiğnenerek,
Bir gün içinde
2 sınav yapılmış
Ve
Eski rektörün akrabası işe alınmıştı…
Birde
Zimmete para geçirip,
Mahkemede yargılanma olayı var
Fakat
Onu bir yazı konusu yapıp
Tamamen bir yazıda anlatacağım…
Kendini
Kamuoyuna tanıtmak için
Herhangi bilimsel çalışması olmayan
Yeni rektör,
Adını öne çıkarmak için
“Sayın Cumhurbaşkanım
Beni
Kucağına alır,
“Sarı Papatyam” diye, severdi” diyormuş…
Makama atandıktan sonra
Ağır bir hastalık geçiren
Yeni rektör,
Bir türlü kendine gelemiyormuş…
Onu yönlendirenler,
Onun adına
Karar verip, uyguluyormuş…
Karar verecek durumda olmadığı
Söylentileri ortalıkta dolaşan
Yeni rektörü,
Sayın Cumhurbaşkanının,
Görevden 
Alabileceği konuşulmakta…
O kentteki
Siyasetçi ve siyaset üstü bazı kişiler
Onun,
Rektör atanması için
Devreye girmişlerdi…
Ancak
Atandıktan sonra
Atanması için mücadele edenleri de
Eleştiren,
Elit üniversiteye atanan
Yeni rektör,
Bu makamı aslında
Herkesten fazla, 
Kendinin hak ettiğini söylüyormuş…
Bazıları
Sirklerde olan 
Aynalara baktığında,
Kendini dev olarak görür ya,
Bu da,
Aynen öyle gibi…

Neyse
O elit üniversite
Son yıllarda
O kadar kötü yönetiliyor ki,
Artık
Elitliği melitliği kalmadı…
Bir gün
Bu işlerin düzelmesi
Üniversitelerin
Hak ettiği bilimsel düzeye gelmesi,
Ve
Bilim Adamlarının
Sendikayla değilde,
Bilimle anılmaları dileğiyle…