Tarihin derin sayfalarında sürekli dolaşan insanlar bilirler ki, ne iyilik, ne kötülük,  ne güzellik ne çirkinlik, ne zorluk ne de kolaylık kalıcı değildir sevgili dostum! Dünya her zamanki gibi dönmeye devam edecek; güneş yine doğacak; yine batacak; insanlar, kendilerince uyanık ya da kurnaz; saf veya samimî ve candan olacak...Herkes, kendini bir yere oturtmaya çalışacak sonuçta! Ne saf ve samimi olanlar kendilerine "safım" diyecek; ne de kurnaz ve uyanıklar kendilerine "kurnaz" diyecekler...Varsa yoksa mal mülk ve para pul muhabbeti her daim gündemi meşgul edecek. Para ve servet adeta bir tapınağa dönüşecek; her devirde olduğu gibi! Güçlüler gücünü korumak için elinden gelen her ne varsa yapacak...Zayıf insanların sığınağı, güçlü olmaktan geçiyor sevgili dostum! "Başarı" denilen şeyin büyüsüne kapılıp gidenler, sevgisiz bir dünyanın temsilcileri aslında da, farkında değiller...Dürüst olmanın bir başarı hikâyesi yazmak olduğunu insanlık er ya da geç anlayacak elbette! Anladığında ise büyük bir şokla karşılaşacak. 

Velhasılı kelam sevgili dostum; hepimiz bu dünyanın misafirleriyiz; farklı duraklarda bekleyen yolcular gibi. Nihayetinde, bu yolculuğun bir sonu olduğunu ancak aklen ve bedenen düştüğünde anlar insan...Her şey geçer sevgili dostum; rezillikler de, güzellikler de...!
Sen bakma ahım şahım veya ah ve de vah diyenlere...