Siyasi partiler yerel siyasetlerinde, “gençlerle ve kadınlarla ilgili” politikalarında, bir farkındalık ortaya koyamadıkları müddetçe kamuoyunda, bekledikleri etkiyi ve ilgiyi göremeyeceklerdir. 

Mesele siyasi partilerin, yerel siyasete ve yeni katılımcılara karşı tavırlarının aynı olması. 

Hâlbuki siyaset bugünden yarını okuyup, toplumu şekillendiren,  adalet kavramını içselleştirerek toplumun her kesimi ile çalışıp iletişim içinde olan, yenilenen, insanların umuduna hizmet eden, merkezle yereli aynı zihniyet içinde çalıştıran ve özü olan bir yapıdır.  

Bu yapı içinde özellikle yeni yüzleri, gençleri ve kadınları anlamlı kılmak, aktif hale getirmek gerekir.    

Bugün siyasetin daimi  aktörleri, yani merkezdeki profesyonel siyasetçiler sadece yerel siyaseti değil, büyük bir potansiyel olan kadınları ve gençleri de pasifize etmekte, işlevsel olmalarına fırsat vermemekte. Varlık nedenleri olarak gördükleri sisteme hizmet ederken, ne gençlerle ne de kadınlarla paylaşım içinde olmamakta, hatta onları yok saymaktadır…  

Bu da siyasi partileri sadece makamları üzerine çalışan, bir gurubun elinde bırakmaktadır.  

Bugün herkesin ortak kanısı, ne kadar farklı ittifaklar içinde olurlarsa olsunlar, siyasi partilerin iyiden iyiye birbirine benzeştiği, aynı kişilerle yol yürüdüğü yönündedir. 

Yereli atıl bırakarak, tamamen merkezle şekillenen siyasi partiler, bu halleriyle umut vaat etmeyen, hantal ve tabanına uzak bir görüntü çizmektedirler. 

Kendi çatıları altında demokrasiyi gerçekleştiremeyenlerin, siyasetin yerel gücünü hiç etmesine ve gençleşememesine şaşırmamak gerek. 

Gençleşmek demek demokrasiyi işletmek, toplumun her kesimine ulaşmak, farklı düşünceleri tartıştırmak, enerjiyi yüksek tutmak ve hareket halinde olmak demektir. 

Bugün Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç nüfus barındıran ülke olarak, bu nüfusu siyasette görememek, ülke siyasetinin eksiği ve ayıbıdır.  

Gençlerin enerjilerinden ve eleştirel yaklaşımlarından faydalanma cesareti gösteremeyenlerin korkusu nedir acaba?  

Her seferinde gençlerle yürüdüğünü iddia eden siyasilerin gerçekte gençlerden korkma nedenleri: koltuklarını bu enerjiye kaptırmak olabilir mi?  

Gençleri sadece siyasal güç elde etmek için bir araç olarak gören mevcut siyasi düzen, “gençliği ve kadını” gözden ırak bir ortamda sadece sosyal ve kültürel etkinliklerde yanlarında tutmak, merkezi politika üretimi ve karar alma mekanizmalarında var etmeden düzen siyasetlerine devam etmek istemekte… 

Hâlbuki gençliğin ülkenin politik ortamına müdahale edebilmesi, düşüncelerine sahip çıkabilmesi, sorunlara çözüm olacak politikalar üretebilmesi için siyasetin üst alanında ve yönetim kadrosunda bulunması gerekir… Çünkü gençler, siyasetin hem en cesur seçmen gurubu, hem de  tasarlayıcısıdır.  

Sonuç olarak; 

Siyasi partiler farklı düşüncelere ve yeni siyasi kimliklere alan açmadığı, yerel siyasete kulak vermediği müddetçe bir iddia sahibi olamaz. 

Yereldeki siyasiler yok sayılmalarına nasıl bir tepki verirler bilmem ama gençler de, kadınlar da kendilerine adil olmayanlara karşı mücadelelerinde kararlı olurken, siyasi partilere olan kararsızlıkları devam edecektir...