Bilim Adamı,
İnsanlığın huzurunu sağlayıp,
İnsanların yararına
Bir buluş yapmalıdır…
Dünyanın,
Rahat yaşamasını hedefleyip
Onun için
Gecesini gündüzüne katmalıdır…
Dünyada ilk defa olan
Yeniliklere imza atmalıdır…
Dünyanın
Her ülkesinden bilimle uğraşanlar,
Ona
Gıptayla bakmalıdır…
Yazdığı kitapla,
Yaptığı çalışmayla,
Dünya literatürüne giren makalesiyle,
Bütün 
Bilim insanlarını kıskandırmalıdır…
Üniversitesini,
Fakülte ve bölümünü,
Coşkuyla neşelendirmelidir…
Diğer bilim insanları,
“Onun bu yaptığı çalışmanın 
Çok daha iyisini
Ben yapmalıyım” deyip, 
Onları teşvik edip açıkça kıskandırmalıdır…

İşte
KTÜ Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümünde yüksek lisans
Ve
Doktora yapıp,
Doktor olan Muammer Kurnaz,
Ne yazık ki,
Cadı kazanı gibi olan
KTÜ’de kadro imkânı bulamamıştı…
Ama
Çok çalışkan olan
Muammer Hocaya diğer üniversiteler
Hemen kucak açmıştı…
Onların içinden
Gümüşhane Üniversitesini 
Tercih eden
Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz,
Dünyada ilk olan
Birçok çalışmalar yapmış,
Bilim dünyasına hem kendi adını 
Hemde 
Üniversitesinin adını duyurmuştu…
Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz 
Yaptığı arazi çalışmaları 
Sonucunda, 
Dünya için yeni bir kertenkele türü buldu…
Çalışma arkadaşı olan 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü’nden 
Arş. Gör. Dr. Mehmet Kürşat Şahin ile birlikte 
Gerçekleştirdiği keşfin ismini, 
“Acanthodactylus ilgazi, 
Ilgaz’ın Tarak Parmaklı Kertenkelesi’ olarak koyan 
Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz, 
Dünya için 
Yeni bir omurgalı türü keşfine imza attı…
Çalışmalar sırasında 
Buldukları örneklerin 
Daha önce görülmemiş olduğunu 
Ve
Herhangi bir farklı kertenkele türüne 
Benzemediğini belirten Kurnaz, 
Yaptıkları morfolojik ve 
Moleküler analizler soncu bu canlının 
Tarak parmaklı kertenkele 
(Acanthodactylus) grubunda, 
Yeni bir tür olduğunu tüm dünyaya duyurdu… 
Muammer Kurnaz, 
Keşfini yaptığı tür hakkında 
Şu açıklamaları yaptı…
“Tarak parmaklı kertenkeleler 
Acanthodactylus cinsi, 
Dünyada yaklaşık 44 tür ile temsil edilmektedir… 
Bu kertenkeleler genellikle 
Kuzey Afrika, 
Güneybatı Asya ve 
Güneybatı Avrupa’da olmak üzere,
Kurak ekosistemler, 
Açık ormanlık alanlar, 
Çalılık, savan ve 
Kumlu alanları teşkil eden bölgelerde yaşamaktadırlar... 
Tarak parmaklı kertenkele türlerinin 
Anadolu’daki yayılışı ve sayısı oldukça sınırlıdır…
Bu kertenkele türleri
Üç türle temsil edilmektedir. 
Acanthodactylus boskianus sadece 
Birecik (Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu) 
Yöresinde kaydedilmiştir… 
Acanthodactylus harranensis 
Harran Yaylası’nda bulunan 
Antik üniversite kalıntıları civarında 
Harran’dan çok dar bir alana dağılmıştır. 
Bu nedenle 
Anadolu Yarımadası’na özgü bir türdür... 
Diğer Acanthodactylus schreiberi, 
Botaş, Adana’dan Burnaz sahilinde yaşamaktadır…
Bu üç kertenkelenin ortak özelliği, 
Tüm türlerin Anadolu Yarımadası’nın 
Güney ve 
Güneydoğu kesimlerinde dağılmış olmasıdır… 
Ayrıca 
Bu kertenkelelerin 
Yükselti sınırı 
600 metreye kadar çıkabilmektedir... 
Acanthodactylus ilgazi 
Bu türlerden farklı olarak 
Doğu Anadolu’da yayılış gösteren 
Tek tarak parmaklı kertenkele türüdür…
Bilinen tek yayılış alanı 
Malatya’nın 
Yazıhan ilçesine bağlı 
Koşar ve Boztepe köyleri arasındaki, 
Devlet Su İşleri (DSİ) 
Baraj gölünün kenarında yer almaktadır... 
Ülkemize endemiktir ve 
Dünya üzerinde 
Sadece Malatya ilinde bulunmaktadır… 
Türün kritik seviyede olduğunu 
Ve 
Korunması gerekliliğini ortaya koymaktadır…

Daha önceleri 
Güzel ülkemizde yaşamakta olan
Bitki,
Böcek ve
Hayvan türleri,
Yabancı bilim insanları tarafından
Keşfedilerek tescillenmiştir… 
Artık
Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz
Ve
Onun gibi 
Birçok öğretim üyesi,
Ülkemizdeki bitki ve hayvanları inceliyor
Ve
Literatüre girmesine sebep oluyorlar…
Bende
Gümüşhane Üniversitesi
Öğretim Üyesi,
Dr. Öğretim Üyesi Muammer Kurnaz’ı
Tebrik eder,
Çalışmalarında başarılar dilerim…

Çok değerli sayın hocamızın,
Literatüre,
Birçok 
Omurgalı hayvan daha kaydetmesi temennisiyle…