Bir süredir üzerinde sıkça konuşulan bir konu olan sosyal içerik üreticileri için yeni vergi düzenlemesi hayata geçirildi. Sosyal medya fenomenleri ve bu platformlardan para kazananlar için önem arz eden düzenlemenin detayları bir süredir merak ediliyordu.

Yeni düzenlemeden önce sosyal medya platformları üzerinden para kazanan kişilerin bir şirket kurmaları ve bu şirket üzerinden vergilendirmeye tabi olabilmeleri için beyanda bulunmaları gerekiyordu. Her ne kadar bir şahıs şirketi kurmanın maliyetleri çok düşük olsa da gelir vergisine tabi olan bu şirketler ciddi vergi oranları ile karşı karşıya kalabiliyordu. 2021 yılında bu oranlar şu şekildeydi; 24.000 TL’ye kadar yüzde 15; 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası için yüzde 20; 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası için yüzde 27; 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası için yüzde 35; 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası için yüzde 40.

2022 yılında ise vergi dilimlerinde şu şekilde değişiklikler oldu: %15 gelir vergisine tabi gelir sınırı 24,000 TL’den 32,000 TL’ye, %20 gelir vergisine tabi gelir sınırı 53,000 TL’den 70,000 TL’ye, %27 gelir vergisine tabi gelir sınırı 130,000 TL’den 170,000 TL’ye, %35 gelir vergisine tabi gelir sınırı 650,000 TL’den 880,000 TL’ye yükseltildi. 650,000 TL ve üzeri gelirlerin tabi olduğu %40 gelir vergisi diliminde gelir sınırı ise 880,000 ve üzeri olarak düzenlendi.

Gelir vergisi dışında şahıs şirketleri, damga vergisi, %18 Katma Değer Vergisi (KDV), geçici vergi gibi gelirleri ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler dışında aynı zamanda Bağkur primi, mali müşavir ödemeleri gibi farklı ödemeler ile karşı karşıya kalınıyordu.

Yeni düzenleme sosyal içerik üreticileri için bu uzun ve karmaşık yolları bir kenara bırakarak sade ve daha net bir şekil ile vergilendirme yoluna gitmiştir. Bu sistemde “gerçek kişi” olan sosyal içerik üreticilerinin vergilendirmesini bir istisna ile kaynakta kesinti yaparak daha düşük bir vergi oranına tabi tutmuştur. Tırnak içinde yazılan gerçek kişi kelimesi bu durumda önem arz ediyor. Çünkü sadece gerçek kişiler bu uygulamadan yarar sağlayabilecek. Tüzel kişiler yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

İstisna nedir?

İstisna vergiye tabi olan bir konuda ya hiç vergi alınmaması ya da daha az oranda vergi alınmasıdır. Normalde şahıs şirketi ile gelir vergisine tabi olan sosyal medya içerik üreticileri kaynakta kesinti yolu ile %15 vergi dilimine tabi tutulacaktır.

Kaynakta Kesinti Yolu ile vergilendirme nedir?

Stopaj kelimesi sözlük anlamında “tekvif, kaynakta kesme” olarak tanımlanır. Sözlük anlamı kaynakta kesme olsa da, stopaj kısaca vergi ödeme sistemidir Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi kazançlara ilişkin tutarın ilgililere ödenmesi noktasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir.

Eski düzenlemede yükümlüler vergi dairesine beyan yolu ile vergilendirmeye tabi olurlarken yeni düzenleme ile banka hesaplarına yatan tutar üzerinden direkt olarak stopaj vergisine tabi olacaklar. Hem yüzde olarak bu oranın düşük olması hem de aradaki birçok bürokrasi işlemini aradan kaldırdığı için yeni düzenlemenin sosyal içerik üreticileri açısından avantajlı olduğunu tekrar söyleyebiliriz.

Şartlar

Yeni düzenleme yükümlülere üç aşamalı bir yol çizmektedir. Öncelikle gerçek kişi olma koşulunu sağlayan yükümlü tarafından Türkiye’de yerel bir bankadan hesap açılması gerekmektedir. Fakat yükümlüler hesap açılmadan önce ikametgah yerindeki vergi dairesine giderek sosyal medya üzerinden para kazandığını beyan ederek “istisna belgesi” istediğini bildirmeleri gerekmektedir (Birinci aşama). Aldığımız istisna belgesi ile birlikte bankaya giderek bir hesap açacağız. (İkinci aşama) Açtığımız banka hesap bilgilerini vergi dairesine bildireceğiz. (Üçüncü aşama) İstisnadan faydalanmak için bahsi geçen gelirlerin 1 Ocak 2022 tarihinden sonra elde edilmiş olması ve gelirin 880.000 TL’den az olmaması gerekmektedir. Bu aşamalar içerisinde dikkat etmemiz gereken önemli bir husus ise açılan hesaptan başka hiçbir şekilde gelir elde edilmemesidir. Bu hesaba başka herhangi bir neden ile para girerse istisna kapsamından çıkacaktır.

Düzenleme sosyal içerik üreticilerinin kazancının türünü eski düzenlemede olduğu gibi “ticari kazanç” şeklinde belirlemiştir. Ayrıca haberler üzerinde Youtube adlı sosyal medya uygulaması ile öne çıkarılan düzenlemede diğer sosyal mecralar için de düzenlemelere gidilmiştir. 12 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde sosyal içerik üreticisi şu şekilde tanılanmıştır: “Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişi.”  Ayrıca bu tanımdan yola çıkacak olursak mobil uygulamalar ile internet siteleri üzerinden gelen reklam ve sponsorluk gelirlerinin de bu kapsamda olacağını belirtmeliyiz. Bir önceki düzenlemede KDV bakımından yurt içi ve yurt dışı ayrımı yapılırken yeni düzenlemede bu ayrıma yer verilmemiştir.

Daha önce hiç vergi mükellefiyeti olmayan biri için öncelikle vergi mükellefi olması şart olarak aranacaktır. Bu şart sağlandıktan devamında düzenlemede yer alan istisnadan fayda sağlanabilecektir. Önemle belirtmeliyiz ki yeni düzenleme 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak ile beraber sosyal içerik üreticileri gerekli aşamalardan geçerek istisna belgelerini almadıkça eski düzenlemeye tabi olmaya devam edeceklerdir.

Av. Begüm Gürel & Hukuk Fakültesi Öğrencisi Gökberk Aktaş