Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’nin de etkilendiği küresel enflasyonist süreçte atılacak adımlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin makro ekonomi politikasında enflasyonla mücadelenin birincil önceliğini koruduğu aktarıldı. Enflasyon ile mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemine ve tüm kurumların attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket ettiği vurgulanarak, bu çerçevede atılacak adımlar şöyle sıralandı:

“Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir, Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır.

Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır.

Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir.

Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir.

Beklentilerin yönetimi çerçevesinde ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır.”

hazine-ve-maliye_7464