Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 932,5 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ilk ihalede, 1 yıl (532 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 17,8, bileşik faiz ise yüzde 18,59 oldu. Nominal teklifin 939 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 402 milyon lira, net satış 384,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 486 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapıldı. İkinci ihalede ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 8,98 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 584 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 574 milyon lira, net satış 547,9 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 338,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 1 milyar 932,5 milyon lira borçlandı.