Bilim insanları, "yaşanabilir bölge"deki Dünya benzeri ötegezegenlerin hemen hemen hiçbirinin yaşam barındırmak için uygun koşullara sahip olmadığını ortaya koydu.

Bir yıldızın yörüngesinde ne çok sıcak ne de çok soğuk koşulların bulunmadığı, sıvı su için uygun olan alana "yaşanabilir bölge" deniyor.

Çok az sayıda ötegezegen, yıldızının etrafındaki "yaşanabilir bölge"de yer alıyor. Ancak Napoli Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, bir gezegenin burada bulunmasının tek başına yetmediğini tespit etti.

Çalışmada 10 ötegezegenin oksijenli fotosentez kapasitesi ölçüldü. Zira Dünya'dakine benzer zengin bir biyosferdeki fotosentez için, uygun miktarda güneş ışığı gerekiyor ve bunu her yıldız sağlayamıyor.

Araştırmacılar sözkonusu gezegenlerin, yıldızlarından ne kadar fotosentetik aktif radyasyon (fotosentetik organizmaların kullanabileceği 400-700 nanometre dalga boyu bant aralığındaki ışık enerjisi - FAR) aldığını hesapladı.

Gezegenlerin genellikle yeterli FAR sağlamayacak kadar soğuk yıldızların yörüngesinde döndüğü ortaya çıktı.

Fotosentez için yeterli FAR sağlayan yıldızlarınsa Dünya'nınkine benzer bir biyosfer için yetmediği tespit edildi.

Dünya'dan yaklaşık bin 200 ışık yılı uzaklıktaki Kepler-442b, çalışılan gezegenlerde en fazla FAR'a ulaşan gezegen oldu. Uzmanlar, bu süper Dünya'nın yaşam konusunda biraz da olsa umut verdiğini kaydetti.
"Kırmızı cüceler galaksimizdeki en yaygın yıldız türü"

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan çalışma az sayıda gezegen üzerinde yürütülse de bilim insanları, önceki bilgilerine dayanarak çoğu gezegenin yaşam için gerekli koşulları barındırmadığını söyledi.

Zira Samanyolu Galaksisi'ndeki çoğu yıldız, kırmızı cüce. Kırmızı cüceler çevrelerindeki gezegenlerde herhangi bir fotosentetik aktivite meydana getiremeyecek kadar soğuk oluyor.

"Kırmızı cüceler galaksimizdeki en yaygın yıldız türü" diyen araştırmanın başyazarı Profesör Giovanni Covone şöyle konuştu: "Bulgular, diğer gezegenlerde Dünya benzeri koşulların sandığımızdan çok daha az olabileceğini gösteriyor."

Öte yandan Güneş'ten daha sıcak yıldızların da yaşam için uygun koşulları sağlayamadığı tespit edildi. Zira bu yıldızlar yeterli FAR meydana getirse de karmaşık yapılı organizmaların gelişmesi için yeterince uzun yaşamıyor.