Haberlobi - Haber Servisi // CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk, Maçka'daki ormanların katledildiği iddialarını Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şube Başkanı Faruk Aksu yalandı.

CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk, “Maçka’da ormanlar katlediliyor. Paparza’da başladı” dedi. Orman sendikaları cevap verdi..
Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şube Başkanı  Faruk Aksu, “Bilip bilmeden konuşmayın. Burada ormanlar yaşatılıyor gençleştiriliyor” dedi.

CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk, Maçka’daki ağaç kesimlerine dikkat çekerek, “Ormanlardaki ağaç kesimlerinde son yıllarda büyük artışlar görmekteyken bu tehlike oluşturan durum Maçka’mıza da musallat olacak gibi görünüyor. Ekonomik kalkınmasının büyük kısmını oluşturan turizme balta vurulmadan çare, çözüm bulunmak zorundadır” dedi.

8a8e8c98-b266-44b0-9711-1e89f7fbf6c2

SEKTÖRE MALZEME SAĞLAMAK İÇİN… 
Maçka’nın yaylalarında gençleştirme, yol ve bakım çalışması adı altında yapılan çalışmalar sonucu ormanlara büyük zarar verildiğini ifade eden CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk, “Paparza yaylamızda yapılmaya başlanılan kesimler de olduğu gibi birçok orman barındıran yaylalarımızda ağaç kesimleri uzunca zamandır devam etmektedir. Halkımızın dikkatini fazlasıyla çekmeye başlamıştır. Gençleştirme,yol ve bakım çalışması adı altında yapılan çalışmalar katliama dönüşmemelidir. Hele de bu durum; ayakta kalabilmek ve ekonomiyi güçlendirmek için inşaat ve orman ürünleri işleyen sektöre malzeme sağlamak için ekonomik kaygıları ormanları yok ederek düzenlemek gafletinde bulunulmamalıdır. Doğamız sonsuz değildir. Ormanlarımızı peşkeş çektirmemeliyiz. Kesilen ormanlar 20-30 yıl da ilk haline gelemeyecektir. Ormanlarımızın geleceği için tehdit olacak tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

d833b699-43d2-4f41-980a-b130e3e4889c

PAPARZA’YI VAR EDEMEZSİNİZ… 
Yapılan uygulamaların Türkiye’nin anlaşmalarına ters olduğunu belirten Göktürk, “Türkiye'nin, 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması'nı TBMM Genel Kurulu'nda onaylamasının ardından emisyon azaltımına yönelik yeni hedefler belirlemesi ve eylem planları hazırlaması bekleniyorken, Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir döneme gireceği belirtilmişken buralarda ağaçlar kesiliyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Paranla, emeğinle yüz yıl elde edemeyeceğin bir sonucu yok ediyorsun. Bugün küresel iklim krizinin nedeni; karbondioksit. Ağaç olmayınca karbondioksit artar. Peki, bütün dünyanın bütçesini harcarsanız, ergin bir ağacın bir saatte yarattığı oksijeni üretebilir misiniz? Hastanedeki oksijeni üretememişiz, su ihtiyacı varken kendiliğinden su havzalarını besleyen, ihtiyacını karşılayanağaçlar kesiliyor. Trilyonları harcasanız kendiliğinden oluşmuş bir ekolojik dengeyi kuramaz bir Paparza’yı var edemezsiniz.  Belediyeler, Orman müdürlükleri eli ile fidan dağıtımları yapılıyor, ağaç dikme gibi olumlu projelere imza atılmaya çalışılırken diğer taraftan da var olanı neden kesiyoruz. Hatıra ormanları dikiyorsunuz, bu ormanlar değil yüzyıl, iki yüz yıl geçse Paparza Ormanları'nın fonksiyonunu yerine getiremez” dedi.

ee62cbf6-4adc-4ae7-8afc-4f0b1fcf719c

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ‘ BAKIM ONARIM’ DİYOR
Göktürk açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Paparza yaylamızdaki kesimler için Orman Müdürlüğünden aldığımız bilgi bakım onarım çalışması olduğu bir kısım için de yol yapımı olduğu tarafımıza söylenmiştir. Bu sınırlar içinde kalınması kesimlerin çok çok üzerinde kesim yapılmaması gerektiğini belirtmekle, bize ulaşan görüntülerde yapılanın planlı kesim değil, seyrekleştirme çalışması da olmadığı bir katliamı işaret ettiği anlaşılmaktadır. Neden bu kesimlerin bize söylendiği gibi yapılmadığını merak ediyoruz? Biliyoruz ki; ormanlarımızı iyileştirme görevi yanında koruma sürekliliğini sağlama, ekolojik dengenin bozulmasını önleme görevi ilk olarak Orman Müdürlüklerinindir. Bu hassasiyet gösterilmediği takdirde birkaç yıl içinde felaketler yaşayacağız, bu kaçınılmaz hale gelmeden önlem alınmak zorundadır. Amaçsız olarak traşlama şeklinde görünen kesimlere son verilmelidir. Bir ağacın daha kesilmesi engellenebilir, Türkiye'nin doğal servetinin kendi yararına kullanılması sağlanabilirse, çok şey başarılmış demektir… Geleceğimiz baltalanmasın, bizden sonraki nesillere verecek cevabınız olsun, şimdi doğanlar pırıl pırıl bir çevrede yaşamaya layık bir şekilde dünyaya gözlerini açtı, bu imkândan mahrum kalmasınlar” 

ORMANCILARI KIZGIN: HERKES KAFASINA GÖRE KONUŞUYOR
Orman Mühendisleri Odası Doğu Karadeniz Şube Başkanı  Faruk Aksu da konuyla alakalı, “Bunlar doğru değil.

Türkiye’de ormanlardan faydalanma amenajman planları kapsamında yapılmaktadır. Yaşını doldurmuş ormanlar bir plan dahilinde hem bakım hemde gençleştirme çalışmaları yapılır. Yapılan bu çalışmalar sonucu da elde edilen orman emvalleri( tomruk, odun) iç piyasanın ihtiyacına ihale ile satılır. Maçkada yapılan çalışmalar da bu kapsamda yapılmaktadır." dedi.

Sendika Başkanı Aksu, "Biz isterizki bize danışılsın.. İlgili yetkin olan sorumlu kişiler kurumlar var. Burada herkes bir şey derse kafa karışıklığına sebep olur. Ama maalesef duyarlı davranmayıp her bilip bilmeden kimileri konuşuyor. Burada yetkin olan mesleği yapan bizleriz. Konu bu şekildedir" dedi.

Faruk Aksu sözlerini şöyle sürdürdü:

Yapılan bu çalışmalarda orman köylüleri çalışmakta ve geçimlerini bu şekilde sağlayıp aynı zamanda elde ettikleri orman emvallerini piyasaya sunarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Ülke ormanlarımızdan yıllık yapılan üretim, ormanlarımızın yıllık artımından azdır. Ormanlarımızın tahrip edilmesi veya azalması sözkonusu değildir. Aksine Türkiye Ormanları son 30 yılda  ençok artış gösteren ülke olmuştur.O nedenle maçkada yapılan çalışmalar ormancılık bilimi ile uyumlu ve ormanların sağlıklı ve sürdürülebilir bir anlayış ile işletildiği ve elde edilen değerler ile hem orman köylüsünün kalkınmasına hemde iç piyasanın ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır.

f23bdcbe-375f-422e-83a7-1141c377003d

1dddd0d9-288a-4ba2-b01d-4ee949cbede9