Müslüman demokrat olabilir mi?
Ulu'l emre itaat farzdır.
Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resûlü'nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam'ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.
Şimdi bu üç ayet ışığında düşünelim ve gerçeği görelim. 
İslamcı demokrat olamaz! Bunu iddia edemez. Demokrasi, İslamcı için "Varılacak istasyona ulaşıldığında inilecek" tramvaydir.
İslam devletinde demokrasi soylemi trajikomiktir. Kur'an'ı Kerim'in amir hükümleri açıktır.
Demokrasi din devletinde olamaz.
Kimse karnından konuşmasın.
Ya demokrasi ya İslam devleti!
Seçenekler ikidir.

YA IŞİD YA İNSANCA YAŞAM!

Son kavsaktayiz!
Ya insan oluruz ya köle!
Din devlet için değil insan içindir.
Kraliçe Victoria, Sultan Abdülmecit’e İstanbul’da bir Anglikan Kilisesi yaptırmak istediğini iletti. 
Abdülmecit İngilizlere Tünel ile Tophane arasında yer verdi.Kilise inşaatı 10 yıl surdu, 1868’de kilise ibadete açılacagi zaman Abdülmecid olmuş yerine Abdülaziz geçmişti. Kraliçe Victoria, kilisenin açılışı anısına Abdülaziz’e son model bir otomobil armağan etti. Bu İstanbul’un gördüğü ilk otomobildi. 
Halk otomobili görünce şeytan görmüş gibi oluyor,
otomobilin geçtiği yerde insanlar ara sokaklara kaçıyordu..“Şeytan işi” sözü kulaktan kulağa yayıldı.. 
Huzursuz olan Sultan Abdülaziz, Şeyhülislam Hacı Mehmet Refik Efendi’den fetva istedi. Aylarca fetva veremedi şeyhülislâm çünkü aklını kullanması mümkün değildi..

Sonunda otomobilin şeytan işi olduğuna karar verildi ve cankurtaran sahilinden denize atıldı.
Naslar bireysel inancın yapı taşlarıdır.
Toplumlar naslarla yönetilmez.
Çünkü toplum devamlı değişir, gelişir ve ilerler. Naslar değiştirilemez!
Bu nedenle naslara dayalı devletler çökmek zorundadır.
Kişiyi ayakta tutan inanç, devleti ayakta tutan akıldır.
Laiklik bunun için önemli ve gereklidir.