Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasını duyunca eleştirmek çok normal bir refleks ancak önemli olan işin mantığını kaçırmamak!

Nedir işin mantığı?

Serbest meslek anlamına gelen bir iş kurmak istediğiniz zaman hem bu serbest mesleğin gerektirdiği belge ve sertifikalara sahip olacaksınız hem de bürokratik açıdan bir meslek örgütüne bağlanacaksınız.

Yani eğer bir kuyumcu dükkanı açacaksanız hem elinizde gerekli sertifikalar olacak, hem de Kuyumcular Odası'na kayıt olup işletmenizi bu şekilde faaliyete geçireceksiniz!

İşte petshop açmak için de elinizde ev ve süs hayvanları, bunlara ait yem ve malzeme satışı yapabilmek için gerekli olan sertifikanız olması gerektiği gibi bir de Esnaf Odası kaydınızın olması gerekmektedir. Ülkemizde petshopların veya bu işle uğraşanların bağlı olacakları kendilerine ait bir odaları olmadığı için; petshop ve benzeri işletmeler faaliyetleri ile alakası olmayan odaların bünyesinde yer almışlardır. Nitekim Kasaplar Odası'na bağlanmadan evvel de 'Fotoğrafçılar Odası'na' bağlıydılar!

Hülasa, petshoplar dün de kendi faaliyet alanları ile ilgisi olmayan bir meslek odasına bağlı oldukları gibi, bugün de kendi meslek faaliyetleri ile alakası olmayan bir odaya bağlanmışlardır!

Ancak burada meselenin ana sebebi bu da değil!

Meselenin ana sebebi; Türkiye'deki tüm petshopların bir araya gelerek, kendi faaliyet alanlarını içeren ve tanımlayan kendi meslek odası kuramamış olmalarıdır!