Gezi Olaylarında ben ve karım da vardık; ben çürük olarak , karım sürtük.
Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım!
sürtük;
1.sıfat
durmadan konu komşu, sokak gezen, evinde pek durmayan, sürtüp duran (kadın).
2.ad
HAKARET OLARAK KULLANILIR
bayağı kadın, orospu.
Sayın cumhurbaşkanımızın ifadelerine göre Türkiyede 10 milyon "sürtük" vardır.
Bu sürtük ve çürükler "orospu" oldukları gibi camide bira içer ve içine pislerler.
Onlar öyledir!

Onlar ki toprakta karınca,
                                    suda balık,
                                                  havada kuş kadar
                                                               çokturlar;
korkak,
            cesur,
                     câhil,
                             hakîm
                                      ve çocukturlar
ve kahreden
                 yaratan ki onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

Onlar ki uyup hainin iğvâsına
                                      sancaklarını elden yere düşürürler
ve düşmanı meydanda koyup
                                        kaçarlar evlerine
ve onlar ki bir nice murtada hançer üşürürler
ve yeşil bir ağaç gibi gülen
ve merasimsiz ağlayan
ve ana avrat küfreden onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

Evet havada mermi tutan, top mermisini bacadan içeri eliyle sokan yeşil sarıklılar değil onlar!
Bize siz değil onlar lazım.
Bize vatan topraklarını arsaya çevirip satanlar değil toprağa kanını katıp vatan yapanlar lazım.
Siz sağlamsanız biz "çürük"üz
Burkalar içinde köle olanlar değil elde silah kadın efeler, nene hatunlar lazım
Bize "sürtük"ler lazım.
Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım