MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yapıldı. Açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür. Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir" denildi.

"Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin de altı çizildi"
Açıklamada, Türkiye’nin mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediğinin vurgulandığı belirtildi. Ayrıca insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye’nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin de altı çizilmiş; Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde ulaşılacak bir çözümün, bölgemizde kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan’ın Ege Denizi’nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve iş birliği anlayışı ile hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretlerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin milletin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumunu tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği de vurgulandı.

Açıklamada, "Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişe dile getirilmiş; ilgili ülkelere, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ve vatandaşlarımızın fiili saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi ve engellenmesi hususundaki sorumlulukları hatırlatılmıştır. Libya’da sağlanan istikrar ile ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının ve yeni çatışmalara yol açabilecek adımlardan kaçınılmasının önemi vurgulanmış; halkın beklentileriyle uyumlu şekilde, milli uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimlerin tüm Libya sathında düzenlenmesine duyulan ihtiyaç teyit edilmiştir" denildi.

bildiri_4836