YSK ilan etti: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün sona erecek YSK ilan etti: Geçici aday listesine itiraz süresi bugün sona erecek

Genelgeye göre, cumhurbaşkanı adayları mal bildiriminde bulunacaklar. Partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adayları ise 20 Mart’a kadar mal bildiriminde bulunmak zorunda olacak. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Genelgeyle yardımlara da sınır getirildi. Adaylar yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişiliklerden, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak. Bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemeyecek. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek. Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla YSK tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki nakdi yardımlar, adayların “seçim hesabı” olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılacak. Adaylar sadece nakdi yardım kabul edebilecek, ayni yardım olmayacak. YSK bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek, varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla YSK tarafından adaylara 30 gün süre verilecek.