“Türkiye’de aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi görülmez?” şeklindeki soruda, cevap şıklarında Ria tipi kıyı, Haliçli kıyı, Kalanklı kıyı, Dalmaçya tipi kıyı, Fiyortlu kıyı şıkları yer alırken ÖSYM’nin açıklamasına göre doğru cevap ‘E şıkkı’ olarak belirtildi. Ancak adaylara göre sorunun, “Fiyortlu kıyı” ile “Haliçli kıyı” olmak üzere iki doğru şıkkı var.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10. sınıf coğrafya kitabının 58. sayfasında da Türkiye’de görülmeyen kıyı tipleri arasında fiyort ve haliçli kıyı tipleri bulunuyor, şeklinde bilgi var. Yine aynı sınavda “Mera Hayvancılığı” konusunda çıkan sorunun da hatalı olduğu iddialar arasında.