Güçlü kişilik, kişinin inancındaki azmi anlatmaktadır.

O yüzden güçlü kişiliği susturmak ve durdurmak çok zordur. Onun söyleyeceği şeyler hiç bitmez. Onun anlatmak ve yapmak istedikleri çoktur. 

Zayıf kişiliklerin söyleyecekleri ve yapacakları oldukça sınırlıdır. Kararlı olmadıkları için başarısız olmaya mahkûmdurlar.

Güçlü kişiliğe sahip olmak, başarılı ve üstün gelmede önemli bir etkendir. Toplumda öne çıkanlar, güçlü kişiliklerdir. 

O yüzden güçlü kişiliklerin, hayran sayısı fazladır.

Onların iyisi çok iyi, kötüsü de çok kötü şeyler yapabilir. İyiler nasıl daima iyilik üretme peşinde koşarlarsa, kötüler de kötülük üretmek için büyük çaba harcarlar ve bunun için her yolu denerler.

Önemli olan onların başarılı olması, bulundukları ortama egemen olmalarıdır. Karşılarında başka birinin öne geçmesine tahammül edemezler.

Karakter ise, kişinin davranışlarında ve ahlakındaki tutarlılığı ve estetiği ifade ediyor.İnsan ilişkilerinde izlenen seyir, uyarılar ve eleştiriler karşısında takınılan tutum, karakterle ilgilidir. Kişinin yakın çevresini güçlü veya zayıf kişiliklerden tercih etmesi de, yine karakterle ilişkilendirilebilir. Medeni veya ilkel davranışlarımız, çevremizdeki insanları memnun veya rahatsız eden davranış kodlarımız, 

karakterimizi ortaya koymaktadır.

Sağlam karakter, güven verir ve kendisini cazibeli kılar. Sağlam karaktere sahip olmak, etki ve iz bırakmada önemli bir etkendir. Bozuk karakter, bencildir. Söz ve davranışları arasında tutarsızlık vardır. Zaafları ve korkuları yüzünden erdemli davranmaz. Sorun ve gerginlik çıkmasından fena halde çekinir. Bu durum sorunların daha da büyümesine yol açar ve kendisini güvenilmez kılar. 

Bozuk karakter, uzun vadede ne kimseye güvenir, ne de kendisine güvenilir.

Mevlâna'nın bir sözü şöyledir 

"Ya olduğun gibi görün yada göründüğün 

gibi ol!"

Bu söze göre hayatınızı devam ettirin ki karşınızdaki insanlar hiçler için  elini başına koymak zorunda kalmasın.

Bilmem anlatabildim mi?..