CHP’nin Başörtüsüne ilişkin teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üç Grup Başkanvekilinin imzasını taşıyan teklif yürütme ve yürürlülük maddeleri dahil olmak üzere üç maddeden oluşuyor. Teklifin gerekçesinde ise Anayasa’nın ikinci maddesi hatırlatılarak, ‘Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir’ ifadesiyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı belirtildi.

Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Demokratik, laik hukuk devletlerinde bireylerin sahip olduğu dini inanç ve kanaat hürriyeti hiçbir sınırlamaya tabi tutulamaz. Laiklik, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz; aksine laiklik din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır. Dini konulardaki bireysel tercihler ve bireylerin yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında olduğu gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesiyle teminat altına alınan ifade özgürlüğü, kıyafetini seçme özgürlüğünü de kapsamaktadır.”