Haberlobi - Haber Servisi // Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşlılar toplumun arşivleridir" dedi.

Bizim “Yaşam Ustası” olarak tabir ettiğimiz ileri yaştaki insanların hayatları boyunca yaşadıkları bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alandaki değişikliklerine tanıklık etmelerinin yanı sıra, bulundukları ortamın coğrafi ve iklim değişiklikleri ile örf ve adetlerimiz ile milli kültürümüze tanıklık ediyor olmaları aslında yaşlılarımızın ne kadar önemli bir rol üstlenebileceğinin bir kanıtıdır diyen Bayraktar, "Ancak görülüyor ki; yaşlılarımız hayatları boyunca edindikleri bilgi birikimleri ve tecrübelerini gelecek kuşaklara aktaramamaktadır" dedi.

"YAŞLILAR MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK MİHENK TAŞIDIR"
Halk arasında yaşlıların amiyane bir tabirle, “Yaş yetmiş, iş bitmiş” olarak görüldüğünü ifade eden Bayraktar, "Yaşlıların bilgi birikimleri ve tecrübelerinden faydalanmayan toplumların örf ve adetleri başta olmak üzere milli kültürünü kaybetmesi kaçınılmazdır” dedi.

"Özellikle çalışma yaşamlarını sonlandırıp emekliye ayrılan yaşlıların atıl bir durumda bırakılarak, mesleki tecrübe ve bilgi birikimlerinden bile faydalanılamamaktadır. Oysa ki; mesleki bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra bir bölgede uzun süre yaşamış, o bölgenin en az 50 yıllık kültürüne tanıklık etmiş yaşlı kesime yaşadıkları bölgenin örf-adet ve ananeleri ile milli kültürün gelecek nesillere aktarılması gibi önemli bir misyon da yüklenmelidir"

"YEREL YÖNETİMLERDE YAŞLI MECLİSLERİ AKTİF ROL ALMALI"
"Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun kadın ve gençlik kolları gibi kurulları mevcut iken, yaşlıların görmezden gelinmesi, onların bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanılmaması önemli bir eksikliktir. Bölgede uzun yıllar yaşamış, bölgenin siyasi, ekonomik, kültürel yapısının yanı sıra coğrafi koşullarına da hakim olan yaşlı kesimlerin katılımıyla yerek yönetimlerde yaşlı kurulları oluşturulmalı, oluşturulan bu kurullarda yaşlıların sorunları yanı sıra bölgeye yapılacak yatırım ve yapısal çalışmalara da yön verilmelidir."