Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü, 148 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na depremde binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanması için yazı gönderdi. Yazıda, soruşturmalarda delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesinin önem arz ettiğine işaret edildi.

Bakanlığın yazısına göre şunlar yapılacak:

- Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak. Büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilecek. Büroda görevli savcılar kendi aralarında nöbet tutacak.

- Milliyet'te yer alan habere göre yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile vekillerinin ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak. Sorumluluğu tespit edilenler hakkında derhal gerekli soruşturma işlemleri yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline karşı gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz başvurulacak.

- Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemleri koordineli şekilde yürütülecek.

- Delillerin doğru ve eksiksiz toplanması ile konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulacak.

- Bilirkişi heyeti, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak.

- Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemleri yapılacak ve tutanağa bağlanacak.

- Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projeler gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmalarından temin edilerek bilirkişi heyetlerine verilecek.

- Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş laboratuvarlarda yaptırılacak.