19 Mayıs nedir? Silahlarınızı teslim edip yabancı güçlere teslim oluyorsunuz.
Şemdin Sakık canisine yani ve insaf bekliyorsunuz.
Halifeniz sizi kurtaracak.
Ölümü bekliyorsunuz tam O sırada bir adam çıkıyor ve "Ümitsiz durum yoktur, ümitsiz insan vardır" diyerek Şemdin Sakik'a saldırıyor.
İşte Mustafa Kemal Atatürk o adamdır.
O olmasaydı 33 kahraman evladimizin sonu milletimizi bekliyordu. Ümmet dediklerinin çoğunluğu akbabalar gibi cesedinizi parçalamakla meşguldü.
Bu arada halifeniz sizi kurban ederek saltanatını kurtaracaktı.
Anlamayan dangalaklara duyurulur.
Ve bu bayram kurtuluşun bayramıdır.
Anlayanlarin bayramı kutlu olsun.
Anlamayanlar sahibinin istediği gibi havlasın

"İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler."

Unutma unutturma!