Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü yurtdışından getirilen telefonların takibiyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladı.

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına vergi muafiyet kontrolünü sağlayan sistemin çalışma esasları, uygulamalı olarak Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu'nda basın mensuplarına tanıtıldı.

Yurt dışından yolcu beraberindeki eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından gelen yolcular, 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor.

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu muafiyet limitinin teknik takibi için BTK ile iş birliğine gidilirken 1 Kasım'da hayata geçirilecek bu sistemle yolcuların üç yılda getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların bu sürede birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

Protokolün ayrıntılarını Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu anlattı.

Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcuların muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıkları takip edilecek.

Eğer yolcu muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse telefon gümrük ambarında muhafaza altına alınacak.

Bunun karşılığında yolcuya ambar muhafaza makbuzu verilecek. Yolcu 3 ay içinde yurtdışına giderken telefonu yanında götürebilecek.

Yolcunun muafiyet hakkını kullanmadığı anlaşılırsa telefonu yurda sokabilecek. Bu durumda telefonun 120 gün içnde BTK sistemi üzerinden kaydının yapılması gerekecek. Yolcunun kullanmakta olduğu kişisel telefonlar ise incelemeye tabi tutulmayacak.

Sistemin tanıtılması amacıyla örnek uygulama da yapıldı. Bu kapsamda, yurt dışından gelen yolcuların valizleri x-ray taramasına alınırken valizinde cep telefonu bulunan yolcu, muafiyet kontrolü için ofis bölümüne davet edildi.

Burada sistem üzerinden, söz konusu cep telefonunun muafiyet hakkı bulunup bulunmadığı sorgulandı. Burada incelenen yolcunun en son 19 Eylül 2022'de bir telefon getirdiği belirlenirken yolcuya üç takvim yılında bir telefon getirme hakkı bulunduğu ve 1 Ocak 2025'te yurt dışından telefon getirme hakkını elde edeceği anımsatıldı.

Yolcunun telefonu, örnek uygulama kapsamında gümrük işlemi yapılmak üzere ambara alındı.