"Sivas Milli Eğitim Müdürünün keşfettiği Aşık Veysel'den, Aşık Veysel'in adını silen Sivas Milli Eğitim Müdürlüğüne nasıl savruldu bu ülke" Y.Ö.

1919 yılında Samsun ve havalisinde asayişsizlik durumu ortaya çıkınca, Mehmed Ali Bey, Sadrazam Damad Ferit Paşa’ya meselenin halli için bölgeye Mustafa Kemal Paşa’nın gönderilmesini teklif etmiş ve ayrıca onu bu hususta ikna etmeyi başarmıştır. İttihat Terakki ile iltisakı olmaması bu göreve seçilmesinde başlıca amil olmuştur.
1919 Bir Adam'ın kafasında cumhuriyet idealiyle Anadolu'ya çıkmasıdır, aslında ve Hürriyet İtilafçıların, Saltanat yanlılarının, Halifelik taraftarlarının asla onaylamıdakları bu ideal karizmatik liderliğini kullanan Atatürk tarafından gerçekleştirilmiştir. Hilafet ve Saltanat yanlısı olan ve bunu dini bir görev belleyenler Cumhuriyeti kendi ideallerinin düşmanı görmüşlerdir. Siyaset sathı mailinde bu düşüncelerini açıkça ifade edemeyen bu grup daima takıyye ile varlıklarını sürdürmüşlerdir.
2002 bu takıyyenin ele geçirilen iktidar gücüyle yavaş yavaş aşikare dönüşünün başlangıcıdır.
Tek adam sistemi ise bu savaşın zafere bir adım daha yaklaşmasıdır.
Muhalefet Türkiye'de şunu anlayamamaktadır.
Çekilen bütün işkenceler, ekonomik zorluklar, para transferleri, hırsızlık denen işler..vs hepsi İslama yeniden dönüş savaşının zahmetleridir. Güneşin doğuşu yakındır ve her doğum sancılıdır.

Şimdi olan iş 1919 da yürümeye başlayan Atatürk'ün bıraktığı izlerden tam tersine yürüyerek Devlet-iAliye'ye dönüş yolculuğudur.
Hayırlı olsun!
Mesele şimdilerde siyasette yeniden yüceltilen Erbakan Hoca'nın dediği gibi "Kanlı mı olacak kansız mı ve Bizden olmayan patates dinindendir" realitesidir.
Sarı öküzü vermeyecektik. Sarı öküz Köy Enstitüleri idi, Reşat Şemsettin Sirer CHP MEB olarak Hasan Ali Yücel'den devraldığı koltuğu karşı devrimin lehine kullanmıştır.
Yılmaz Özdil'in yukarıya alıntıladığım cümlesi bu aymazlığın ifadesidir.
Türkçe mi, Arapça mı? Aşık Veysel mi....... İslam devleti mi Laik cumhuriyet mi?
Demokrasi budur!