İnternet kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği platformlardan biri olan YouTube, Türkiye ekonomisine katkısının büyüklüğünü açıkladı. Webtekno adına YouTube tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinliğine katılan Dijital İçerik Üretici Hande Aydın'ın aktardığı bilgilere göre YouTube, 2021 yılında Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu paylaştı.

Ayrıca YouTube’un içerik üretici ekosisteminin, ülkemizde toplam 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediği paylaşıldı. YouTube, Türkiye ekonomisine nasıl katkıda bulunduğunu da anlattı.

Türk ekonomisine büyük katkı

YouTube’un içerik üretici ekosisteminin ülke ekonomisine etkisi, temelde hem YouTube hem de platform dışı gelirlerde rol oynuyor. YouTube tarafındaki gelir, reklamlar ve müzik telif ödemelerinden oluşurken, dış gelirler ise ürün sponsorlukları ve içerik üreticilerin ürün hizmet satışından oluşuyor.

Platform dışı gelirler, ekonomiye çeşitli doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş etkiler ile katkıda bulunuyor. YouTube gelirleri ise ekonomiye şu şekilde katkıda bulunuyor:

Doğrudan etki: İçerik üreticiler (Örn. Medya şirketleri ve müzik endüstrisi)

Dolaylı etki: Türkiye’de tedarik zincirinde yer alan işletmeler (Örn. Video prodüksiyonu ve ses ve film ekipmanları)

Tetiklenmiş etki: Türkiye’deki tüketim işletmeleri (Örn. Ev eşyaları ve tedarik zincirleri)

Bu üç etki birbiriyle bağlantılı ve her biri istihdam da sağlıyor:
İçerik üreticiler, içerik üretmek için tedarik zincirinde yer alan işletmelerden alışveriş yapıyor, eğlence ve dinlenme, ev eşyaları ve yiyecek ve içecek gibi tüketim harcamalarıyla da farklı bir katkıyı tetikliyor.

Sadece YouTube geliriyle elde edilen bu üç etkinin yanı sıra platform dışı gelirlere bağlı olan etkiler de ülkeye gayri safi yurt içi hasıla ve istihdam olarak geri dönüyor.

YouTube, küçük işletmeler için de hayati bir rol oynuyor:

YouTube kullanan KOBİ’lerin

- %71’i, YouTube’un işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğuna inanıyor.

-  %65’i yeni kitlelere ulaşmak ve müşteri tabanlarını büyütmek için YouTube’u kullanıyor.

- %79’u personellerine eğitim vermek için YouTube’u düşük maliyetli bir seçenek olarak görüyor

- Reklam yayınlayan %83’ü, YouTube reklamlarının satışlarını artırmalarına yardımcı olduğuna inanıyor.

- YouTube, öğrenciler için de bilgi kaynağı konumunda:

- YouTube kullanıcılarının %93’ü platformu bilgi ve tecrübe edinmek için kullandığını bildirdi. Bununla birlikte YouTube kullanan öğretmenlerin %80’i de platformu öğrencileri için yardımcı olarak görüyor.