Kadına ve sağlık çalışanlara şiddete karşı verilecek cezaların yeniden düzenlendiği yeni yasa 12 Mayıs’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi. 27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezalar artırıldı. Kanuna göre; hekim, diş hekimi ve diğer sağlık çalışanlarının yaptıkları uygulama ve muayeneler nedeniyle yapılan soruşturmalarla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, mesleğin icrası konusunda yapılan soruşturmalarda “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Ayrıca kurul, tıbbi zarar nedeniyle rücu ödemesi yapılırsa ödemenin hekime rücu edilip edilmeyeceğine 1 yıl içerisinde karar verecek.

AW637982_01

“Kanun, görevi kötüye kullanma veya hekimin fiilinin kusur durumuna göre kendisine rücu edileceğini söylüyor”
Sağlık alanındaki yeni düzenlemeyle birlikte hekimlere ciddi anlamda çalışma özgürlüğü tanındığını ve Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun rücu mekanizması çerçevesinde hekimler için ön koruyucu olacağını belirten Av. Dr. Ali Önal“7406 sayılı kanun ile TBMM’den geçen düzenlemede hem Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlisi olarak hekimlere uygulanan fiziksel şiddet bakımından hem de Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu dediğimiz hekimlerin yapmış olduğu tıbbi müdahale çerçevesinde sorumluluklarını düzenleyen yeni hükümler getirildi. Malpraktis yönünden bakıldığında hekim, diş hekimleri ve diğer sağlık personeli diyor kanun. Hemşireler, hastabakıcılar, ebelerin de malpraktis sorumluluklarını düzenleyen bir düzenleme getirildi. Kanun şunu söylüyor, her ne kadar hekim, diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanları eğer bir zarar vermişlerse devlet bu zarardan kaynaklı olarak bir rücu ödemesi yaparsa bir sağlık hizmetleri sorumluluk kurulu oluşturuluyor. Bu kurul, yapılan ödemenin hekime rücu edilip edilmeyeceğine 1 yıl içerisinde karar verileceğini düzenliyor. Bu çok yeni bir düzenleme. Kanun, görevi kötüye kullanma veya hekimin fiilinin kusur durumuna göre kendisine rücu edileceğini söylüyor. Durum zaten böyleydi. Şu anda hekimler ihmal, ağır ihmal ve kusurlarının her birinden sorumlu. Sağlık Bakanı Koca’nın bahsettiği konuyu genişletebiliriz. Hekimler ihmallerinden ve kusurlarından kaynaklanan tıbbi zararlardan hâlâ sorumludurlar” dedi.

“Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü fiilde artık iyi hal indiriminin yapılmasının önünü kapatıyor”
Yasanın sağlık çalışanlarına karşı şiddet yargılamalarında mahkemenin iyi hal nedeniyle uygulayabileceği takdiri indirim kararını engellediğini aktaran Av. Dr. Ali Önal, “Geçmişte genel bir ‘iyi hal indirimi’ uygulaması vardı. Daha önceki düzenlemede kamu görevlisi olarak sağlık çalışanlarına yapılan her türlü fiilde zaten ağırlaştırılacak bir madde varken, şimdi onlara artık iyi hal indiriminin de yapılmasının önünü kapatıyor. Burada tüm sağlık çalışanlarını koruyan bir düzenleme mevcut. Bu anlamda kanunun daha iyi bir yapıya geldiğini söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.