Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından bugün açıklanan “Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporuna göre, dünya nüfusunun 15 Kasım 2022'de 8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

UNFPA, bu yıl Dünya Nüfus Günü’nde, dünya nüfusunun ne zaman 8 milyara ulaşacağını ilk kez ilan etmenin yanı sıra, bunun hem bir kutlama nedeni hem de insanlığın karşılaştığı zorluklara çözüm bulması için açık bir çağrı olduğuna dikkat çekiyor.

UNFPA tarafından yapılan açıklamada yoksulluğun önemli ölçüde azaldığı, yaşam kalitesinde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Açıklamada dünyada 100 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiği, silahlı çatışma, göç gibi unsurların şiddet ve ayrımcılığı beslediği anlatıldı.

Sağlık alanında yaşanan gelişmelerden tüm toplumların eşit oranda faydalanamadığı hatırlatılan açıklamada, milyonlarca insanın sağlığa ve kaliteli eğitime ulaşamadığı aktarıldı.

UNFPA’nın açıklamasında, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının, 2,1 doğurganlık hızının altındaki ülkelerde yaşadığı, yüzde 40’lık bölümde büyük bir genç nüfus olduğu ve bunun hızla büyümeye devam ettiği kaydedildi.

Dünyadaki sorunların çözümünün tüm insanların haklara ve fırsatlara daha fazla ve eşit erişimi olduğu vurgulanan UNFPA açıklamasında ayrıca ülkeler arası iş birliği, ortak çözüm, birlikte çalışma gibi kavramların önemine değinildi.