Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinde yer alan ilave istihdama ucuz kredi desteği yaşama geçiriliyor. AK Parti'nin verdiği yasa teklifinde yer alan düzenlemeyle mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren, ilave işçi alan işletmelere ucuz kredi desteği başlıyor. İşçi başına 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu garantili kredi kullanımına ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak.

İşletmelerin işe aldığı her bir işçinin primi bir yıl boyunca kamu bankalarından kullanacakları krediye mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı bin 610 lira olacak. Kredi, kâr payı desteği bir yıl uygulanacak. Haziran sonuna uzatılan işten çıkarma yasağının ardından istihdamı desteklemek, işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Bayram'dan hemen sonra devreye girecek desteğe ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

KİMLER YARARLANACAK, İLAVE İSTİHDAM İÇİN SÜRE VAR MI?

Destekten mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanacak. Destekten mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan işletmeler faydalanacak. İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için bir yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek.

MAHSUP EDİLECEK 1 YILLIK PRİM TUTARI NE KADAR?

Bir yıl boyunca asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, bu işletmelerin kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredi faizlerinden mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı ise bin 610 olacak.

KAÇ YIL VADELİ OLMASI PLANLANIYOR?

Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için bir yıl süreyle uygulanacak. İşyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık verilecek kredi 6 ay ödemesiz, 3 yıl ödemeli olarak planlanıyor. İstihdamla ilişkin SGK primleri faizden düşülecek. Böylece kredinin faizlerini büyük oranda devlet üstlenmiş olacak.

İLAVE İSTİHDAMDA İŞSİZLİK KOŞULU VE LİMİT VAR MI?

İşçinin son 3 ayda 10 günden fazla sigortalı çalışmaması, 4B kapsamında sigortalı olması gerekiyor. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacak.

ÜCRETSİZ İZİNDEKİ İŞÇİLER YARARLANACAK MI?

Mart ayında en az 20 gün ücretsiz izne çıkarılan işçisini normal çalıştırmaya başlayan firmalar da yararlanacak. Bu işçiler için ilave istihdam, işe giriş koşullarına bakılmayacak.

PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLARI DA KAPSIYOR MU?

Destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme faizi borcu bulunmaması gerekiyor. SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme, yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek.

ÇIKAN İŞÇİNİN YERİNE ALINAN İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?

Bir yıllık destek süresi dolmadan işten ayrılan işçinin yerine başlayan çalışan için de kalan süreyi tamamlayacak şekilde destek sağlanacak. Şartların sağlanması kaydıyla yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilecek.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR YARARLANABİLİR Mİ?

Mahkeme kararıyla veya yapılan denetimlerde sigortasız işçi çalıştıran veya bildirdiği sigortalı işçiyi fiilen çalıştırmadığı tespit edilenler yararlanamayacak.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti milletvekillerince önceki gün Meclis'e sunulan yasa teklifi Ramazan Bayramı'ndan sonra hızlı şekilde yasalaşacak. Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı da kredinin kullanım şekli, takvimine ilişkin ayrıntıları duyuracak.

EMEKLİ İŞÇİLERİ KAPSIYOR MU?

Destek emekli işçileri ve yurt dışında çalışanları kapsamıyor. Normalleşme desteğinden kamuya ait kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile kamudan alınan ihalelere istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri yararlanamayacak.