Cumhuriyetin 10. yıldönümünde söylenen ve hafızalara kazınan bir marşımız vardı sevgili dostum! Hatırlar mısın? Aslında bu marş, aşağılanan ve hor görülen bir milletin; şeref, haysiyet ve namus mücadelesinin, mısralara dökülmüş  eseri...

Çoğumuz unuttuk elbette...

"Çıktık açık alınla on yılda her savaştan; 

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan; 

Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan, 

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi; 

Türk'e durmak yaraşmaz, 
Türk önde, Türk ileri! 

Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız, 

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız; 

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. 

Türk'üz, Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi; 

Türk'e durmak yaraşmaz, 

Türk önde, Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, 

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını; 

Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını... 

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

Türk'üz, Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi; 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! 

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz; 

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.

Uyduk, görüşte bilgi, gidişte ülküye biz. 

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. 

Türk'üz, Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi; 

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!"

Velhasılı kelam sevgili dostum; dengeyi bozma!

Ötekileştirme!

Aslına dön!

Ve bir daha düşün...!

Bilgenin dediği gibi,

"İçimin bir zamanlar ne kadar ölü olduğunu asla bilmediler;

şimdi nasıl çiçek açtığımı da asla anlamayacaklar!"

Çalınanları geri almak hak için bir mücadeledir sevgili dostum!

Çaldıklarını geri verenler ise aslında iyilik yapmıyorlar...

Unutma, unutturma!

Korkut, ötekileştir, beddua ettir, kötüle, ayrıştır, kul et, köle et ve sonra sömürü düzeni kur!

Bunları ne için yapıyorsunuz diye soranlara da, 

"İşte ülkemiz için, bayrak için, din için!" yapıyoruz desinler...!

Bu kafa yapısına sahip kaç devlet kalkındı biliyor musun sevgili dostum?

Kocaman bir "0"...