Araştırma şirketi Areda Survey, 2023'e girmeye günler kala Türk halkının yeni yıldan beklentilerini araştırdı.

15-19 Aralık 2022 tarihlerinde, bin 100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 2023 yılı beklentileri çalışması gerçekleştirildi.

Araştırma verilerine göre katılımcıların yüzde 50.7'si yeni yıldan sağlıklı günler bekliyor.

2023 YILININ DİLEĞİ SAĞLIK

Yeni yıl beklentilerine yönelik çalışmada Türk halkının yüzde 50.7'si sağlık, yüzde 13'ü mutluluk, yüzde 12.5'i para, yüzde 10.4'ü seyahat, yüzde 8.1'i ise başarı istiyor.

Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi.