Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'a verdiği para cezasını onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.

İşte PFDK'nın verdiği diğer cezalar;

TFF Tahkim Kurulu 19 Ağustos 2022 günlü (42) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/269 - K. 2022/291

Isparta 32 Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Gökdeniz Varol ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/31 - K.2022/47 sayılı kararına itirazı incelendi. İtiraz eden kulüp tarafından kulüp disiplin talimatının futbolcuya tebliğ edildiğine dair belgeler itiraz dilekçesi ekinde sunulmuş ve Kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp tarafından futbolcuya verilen 55.500,00 TL tutarlı para cezasının savunma alınmadan ve Anayasa'nın 56. maddesi ile düzenlenen sağlık hakkına aykırı olan kulüp disiplin talimatı hükmüne dayandığının tespiti ile bu yönden değişik gerekçe ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E. 2022/272 - K. 2022/292

Futbolcu Abdulkadir Kuzey'in, Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/42 - K.2022/51 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davacının itirazının kabulü ile itiraz edilen 29.400 TL tutarlı ödemelerin maç fikstürü ile uyumlu prim ödemesi olduğu anlaşılmakla UÇK kararının maç başı ücret alacağının tutarı yönünden düzeltilerek 103.619,00 TL maç başı ücretinin davalıdan tahsiline;

1.850,00 TL maç başı ücret alacağının 01.11.2021'den

78.742,50 TL maç başı ücret alacağının 01.01.2022'den

23.026,50 TL maç başı ücret alacağının 02.03.2022'den itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, oybirliği ile,

Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

3. E. 2022/273 - K. 2022/293

Futbolcu Ferhat Çulcuoğlu'nun, Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve E.2022/56- K.2022/61 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; davalı futbolcu tarafından verilen vekaletname, her ne kadar sözleşmenin feshi ve ibra yetkisini içermekte ise de borçlandırıcı işlem yetkisi verilmediğinden;

UÇK kararının kaldırılmasına, davanın reddine, oybirliği ile,

Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

4. E. 2022/274 - K. 2022/294

Altay Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Ziya Alkurt ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.04.2022 tarih ve E.2022/67 - K.2022/69 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalının itirazının kabulü ile UÇK kararı ile hükmedilen fesih tazminatına esas alınan tutara %25 oranındaki hakkaniyet indirimi yapılarak; fesih tazminatı tutarının 494.049,75 TL olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

494.049,75 TL fesih tazminatının dava tarihi olan 30.03.2022 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, oybirliği ile,

Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

5. E. 2022/276 - K. 2022/295

Futbolcu Hüsamettin Tut'un, Giresun Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E.2022/18 - K.2022/46 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E. 2022/281 - K. 2022/296

Teknik adam Cüneyt Biçer'in, İnegölspor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve E.2022/54- K.2022/60 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 26.07.2022 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; alacağın ve ihtilafın çeke dayalı olması, senedin sebepten mücerret olması ve sözleşme ile irtibatının kesiliyor olması nedenleri bir arada değerlendirildiğinde; adli yargı mercileri görevli olduğundan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun işin esasına girmeden "görevsizlik kararı" vermesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmakla; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına ve davanın görevsizlik nedeniyle reddine, oybirliği ile,

7. E. 2022/282 - K. 2022/297

Futbolcu Aykut Özer'in, futbol menajeri Necdet Ergezen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E.2022/11 - K.2022/18 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E. 2022/283 - K. 2022/298

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği ile teknik adam Zafer Uysal'ın aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve E.2022/41 - K.2022/54 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvuruların reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

9. E. 2022/330 - K. 2022/299

Trabzonspor A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.08.2022 tarih ve E.2022-2023/6 - K.2022-2023/9 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E. 2022/331 - K. 2022/300

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.08.2022 tarih ve E.2022-2023/3 - K.2022-2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribünü D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/2. maddesi uyarınca 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.