Trabzon Ayasofya Camii bahçesinde Osmanlı Dönemine ait mezar taşları sergileniyor. Alanda, üst düzey devlet adamlarının, devlet memurlarının, katiplerin, yeniçerilerin ve çeşitli esnaf gruplarının temsil eden pek çok mezar başlığının yanı sıra çeşitli tarikatların şeyh ve mensuplarına ait mezar başlıkları da yer alıyor.

Mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Han Vakfına, yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Trabzon Ayasofya Camii bahçesinde, şehrin farklı mezarlıklarından muhtelif zamanlarda getirilen mezar taşları bulunuyor.

Mezar taşları ile ilgili alanda turistleri bilgilendirmek amacıyla konulan yazıda “Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının başlıkları, formları, üzerindeki desenler ve bazı işaretler, mezar sahibinin kimliği, sosyal statüsü ile ilgili bilgiler vermektedir. Erkeklere ait mezar taşı başlıkları, meslek ve meşrebe göre yapılmış olup, meslekleri simgeleyen işaretlere yer verilmiştir. Hanımlara ait olan başlıklarda ise, günlük hayatta taktıkları hotozlara gönderme yapılarak hotozlu başlıklar yapılmıştır. Özellikle bayan başlıklarında hotozun altında, hanımların alın veya boyunlarına taktıkları altın sıralı alınlık ve kolye, taşları işlenmiştir. Alanda, üst düzey devlet adamlarını, devlet memurlarını, katipleri, yeniçerileri ve çeşitli esnaf gruplarını temsil eden pek çok mezar başlığının yanı sıra çeşitli tarikatların şeyh ve mensuplarına ait başlıklar sergilenmektedir” ifadeleri yer alıyor.

AW633847_06

AW633847_05

AW633847_04

AW633847_03

AW633847_02