2008 yılında açılan Forum Trabzon AVM, 2022 yılı Mart ayından itibaren Artaş Grubu bünyesine geçti. 

Satış işlemleri bittikten sonra yeni sahipleri AVM etrafında yeni işletmeler açmak istedi. Yalnız bunu yapmak otopark yönetmeliğine her 40 m2’ye 1 araçlık otopark gerekiyordu. 

Buna istinaden 190 araçlık otopark göstermeliydi. Projesini buna hazırlayıp Ortahisar Belediye Meclisine otoparkı AVM’nin kuzey 
Tarafına yapacağını taahhüt ederek sundu. 

AK Partili meclis üyelerinin çoğunluğuyla CHPli ve Bağımsız meclis üyelerinin itirazlarıyla tartışmalı şekilde mecliste onaylandı proje.. 

Kamu yararı makyajıyla onaylandığı belirtiliyor!

Fakat mecliste ki tartışma inşaatın başlamasıyla tekrar alevlendi. Çünkü CHPli meclis üyesi Cüneyt Zorlu konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkemelik olan inşaat projesine heyet bilirkişi raporu istedi ve 30 gün süre verdi. Bilirkişiler geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle 18 sayfalılık Belediye ve AVM kararlarının aleyhine tamamen yanlış olduğuna dair teknik bilgi raporu sundu. 

Raporda buranın kıyı kenar çizgisinde olduğunu, günü birlik tesis alanı olduğunu, AVM’nin verdiği alan proje üzerinden 0.10 emsalin aşıldığını, burada herhangi bir temel kazısı yapılamayacağını, günü birlik tesis alanları bölgesine bu projenin baskın olduğunu, günü birlik tesis alanının amacı olan açık alanda yaya etkinliklerini olanaksız hale getirdiğini, alanı tümüyle araç dolaşımına ayırdığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararını işlevsizleştirdiği, yürürlükteki plana aykırı bir karar olduğu yönünde görül bildirdi. 

Mahkeme heyeti bu raporu incelemeye aldı.

CHPli meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, inşaatın peşini bırakmadı ve “Burada rant var! Bu durum kabul edilemez diyerek raporu gündeme taşıdı. 

 Bu duruma ve gelen eleştirilere Trabzon Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı geçti: “
“Kamuoyunda Forum AVM’nin ruhsatlandırması ve otopark alanı ile ilgili sorunlar olduğu gündeme getirilmekte olup konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Mevzuat gereği, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine aittir. Bu kapsamda ilgili firma, Büyükşehir Belediyemize Kalkınma Mahallesinde yer alan Forum AVM ile ilgili ilave inşaat yapma talebini iletmiştir. Belediyemiz talebi değerlendirmiş ve mevcut ruhsat ve yürürlükteki uygulama imar planı ve hükümlerine uygun olarak ilave inşaat hakkı olan Forum AVM’ye ye 21.12.2022 tarihli 2022/32 ruhsat nolu ilave inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.

İlave edilen ticari alan ve eksiltilen otoparklar için ihtiyaç duyulan 190 adet otopark alanının, Otopark Yönetmeliği kapsamında komşu parsel niteliğine haiz, yine aynı firmaya ait olan 15.403 m2 yüz ölçüme sahip Kalkınma Mahallesi 616 ada 16 Parselde karşılanması için noterden taahhüt alınmıştır. Söz konusu parsel imar planında günübirlik tesis alanında yer almaktadır.  Bu alanda mevzuat gereği yapı ruhsatlandırma yetkisi ilçe belediyesinde olup, tarafımıza taahhüt edilen otopark alanının kapalı veya açık otopark olması ile ilgili bir zorunluluk yoktur.

Büyükşehir Belediyemizce mevcut uygulama imar planı ve hükümlerine uygun olarak verilen ruhsata çerçevesinde devam etmekte olan inşaatın, yapı kullanma ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi de tarafımıza ait olup, taahhüt edilen yasal otopark sayısı sağlanmadan ilave alanların faaliyete geçmesi yasa gereği mümkün olmayacaktır.

Hatırı sayılır kişilerin devrede olduğu ya da 100. Yıl parkından bir bölümün otopark olarak kullandırılacağı iddiaları ise doğru değildir.”

Açıklama sonrası şu sorular gündeme getirildi.  

1- Otopark taahhütüyle alakalı mahkemeden yürütme durdurma kararı çıkarsa yukardaki inşaatın da durdurulması gerekmez mi? 

2- İnşaat bitmeden taahhütün yerine getirilmesi gerekmez mi?

3 - Taahhüt yerine getirilmeden inşaat biter ne olacak? İnşaatı yıkacak mısınız?

4- Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse inşaat iznini geçici olarak durduracak mısınız? Yoksa inşaatın yapılmasını mı bekleyeceksiniz?