Trabzon’un daha sağlıklı bir kent olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Paris Anlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacağını açıklamıştı. "Paris İklim Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilmesiyle Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadele doğrultusunda azaltım eylemlerinin hız kazanması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, iklim değişikliği ile mücadele konusundan Büyükşehir olarak etkin bir mücadele sergileyeceklerini, Trabzon’un Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı doğrultusundan gerekli çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

SERA GAZI ENVANTERİ HESAPLANDI
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeler kullanıldı; “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca 2018 yılında gerçekleştirilen ‘Kurumsal ve Kentsel Sera Gazı Envanteri Hazırlanması Projesi’ kapsamında; öncelikle sera gazı salım kaynakları belirlenerek toplanan veriler üzerinden kurumsal ve il ölçeğinde sera gazı envanteri hesaplanmıştır. Trabzon kent ölçeğinde envanter incelendiğinde en büyük payın toplamda %32,5 ile konutlara ait enerji tüketimleri olduğu görülmektedir. Onu sırasıyla kent ulaşımı (%32,1) ve ticari ve resmi binalarda enerji tüketimleri (%18,2) takip etmektedir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM VE İKLİM UYUM PLANI HAZIRLANDI
“Sera gazı envanteri hesaplanarak başlatılan sürecin devamı olarak, 2019 yılında Büyükşehir Belediyemizce ‘Trabzon’un Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı’ çalışması hazırlanmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı ile 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını nasıl ve ne kadar azaltabileceğine dair bir yol haritası oluşturmuştur. Trabzon’un Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı iki önemli işlevi yerine getirmektedir. İlk olarak Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ortaya konulmuştur. Bu plan, Trabzon’un enerji ve sera gazı yoğunluklarını kapsamlı bir şekilde kayıt altına alarak iklim değişikliğine yol açan kent kaynaklı sera gazlarının azaltılmasına dair ayrıntılı bir azaltım stratejisini ortaya koymaktır. İkinci olarak ise İklim Uyum Planı ortaya konulmuştur. Bu planda iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuz etkilere karşı kenti dirençli hale getirecek bir iklim uyum stratejisinin temeli oluşturulmuştur.”

DOĞAL GAZIN ARTMASI SALIMI AZALTIYOR
“Sektörlerde ortaya koyulan azaltım önlemleri ile Trabzon'un 2030'a kadar kişi başı salımlarında 2016 yılına göre 2030'da yaklaşık %31'lik bir azaltım öngörülmektedir. Azaltım hedefleri doğrultusunda Trabzon kent ölçeğinde son yıllarda gerçekleştirilen; Sera gazı salımında en büyük paya sahip; konutlardaki enerji tüketimi, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması ve binalarda dış cephe ısı yalıtımlarının yapılmasıyla azalmıştır. Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi (İPA) sayesinde daha önce doğalgaz çalışması yapılamayan bölgelere girilerek doğalgaz hatlarının yaygınlaştırılması ve buna bağlı olarak kömür kullanımının azalması ile sera gazı azaltımı sağlanmıştır.”

ULAŞIM PROJELERİ AZALTIMA KATKI SAĞLADI
“Ayrıca, sera gazı salım kaynaklarından en büyük ikinci kısmı oluşturan ulaşım alanında ise bisiklet yollarının mesafelerinin arttırılması, belediye otobüslerin yenilenmesi ve dolmuşların modernizasyonu ile halkın toplu taşıma kullanmaya teşvik edilmesi de azaltıma katkı sağlamıştır. Aynı şekilde yeşil alan arttırma çalışmaları kapsamında; Trabzon, Akçaabat ve Vakfıkebir millet bahçelerinin açılması, bunlara ek olarak Ganita Sahil Projesi’nin uygulanması ile toplam yeşil alan miktarının artması, karbon emilimini artırarak sera gazı azaltımı sağlayacaktır.”

HEDEFİMİZE KARARLI ŞEKİLDE İLERLİYORUZ
“Sera gazı salımı ve karbon ayak izi miktarlarının en aza indirilmesi için yapılan çalışmalardan biri de Araklı Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi’ nin kurulmasıdır. İlimiz, yapılan bu çalışmalar neticesinde, 2030 yılı hedefi olan kişi başı % 31 azaltım hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerlerken iklim dostu bir şehir olmaya adım adım yaklaşmaktadır.