Haberlobi - Haber Servisi // Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlık etti.

Ataman, toplantı öncesi şu bilgilendirmeleri yaptı:

TİSKİ'nin bütçesi 630 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. TİSKİ'nin 423 milyon TL geliri olduğu açıklanırken; borçlanmanın 240 milyondan 207 milyon TL'ye düştüğü belirtildi.

TİSKİ'nin müteahhitler dahil piyasaya 5 milyon Türki Lirası borcu bulunurken; SGK'ya vergi borcu bulunmuyor. 

565 kilometrelik TİSKi çalışmasının 170 kilometresi tamamlandı. 12 kilometre kanalizasyon hattı, 18 kilometre yağmur suyu hattı, 85 kilometre fiber kablo hattı ve aynı güzergah üzerinde 9 kilometre doğalgaz hattı döşendi.

Şuana kadar 3590 binanın bağlantısı gerçekleştirilirken; 3512'sinin canlandırması yapıldı. 20 bin 539 abone yenilenen hattan verilen suyu kullanmaya başladı.

Öte yandan kentte sıkça tartışılan hidrofor sorununa açıklık getirildi. Şuanda hidrofor sorunu yaşayan binaların sayısının 40'tan 33'e düştüğü belirtildi.

Meclis gündeminde 8 konu tartışıldı.

- Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarih ve 126 sayılı kararı ile 2020-24 stratejik planının güncellenmesinin görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 121 sayılı kararı ile 2022 mali yılı yatırım programının görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarih ve 127 sayılı kararı ile 2022 mali yılı Performans Programı'nın görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 116 sayılı kararı ile 2022 mali yılı Tarife Cetveli'nin görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 122 sayılı kararı ile 2022-24 mali yıllarına ait bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile norm kadronun iptal ve ihtasının görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi imzalanması için yetki verilmesinin görüşülüp karara bağlanması:

"Genel Kurul Başkanlığına, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesinde 27.06.1989 ve 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin ek 15. maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesinde Belediyeler'de Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Belediye Meclisi'nce, İl Özel İdaresi'nde Vali'nin teklifi üzerine İl Genel Meclisi'nce karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idare en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Belediyeler'de Belediye Başkanı, İl Özel İdareleri'nde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme, bu kanun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda kamu görevlileri hakem kuruluna başvuramaz. Yapılacak sözleşme toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen Mahalli İdareler Genel Seçimi tarihini geçemez. denilmektedir.Bu itibarla TİSKİ Genel Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesi 1. fıkrasının a ve b bendi kapsamında çalışan personel için yukarıda belirlenen husulara göre yetkili sendika ile görüşülerek sosyal denge sözleşmesi yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve 124 sayılı kararına istinaden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve TİSKİ Genel Başkanı Murat Zorluoğlu'na yetki verilmesi hususunun genel kurulda görüşülüp karara bağlanması için evrakın Genel Kurul'a havalesini olurlarınıza arz ederim. 

Başkan Zorluoğlu'na yetki verilmesini içeren teklif mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim kurulunun 28.10.2021 tarih ve 117 sayılı kararı ile İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin görüşülüp karara bağlanması

Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin söz aldı:

Havzaların korunması Trabzon için önemli bir konu. İstenilen kadar yer altı su havzamız yok. Her ne kadar çok yağış alan bir bölge olsak da su fakiri bir kentiz. Yer üstü sularından Trabzon yararlanmalıdır. Bu yazın kuraklık olmuştu; hatta TİSKİ hanelere su taşımıştı. Ben göletlere ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Değirmendere Havzası yıllardan beri Trabzon'un suyunu temin eden bir havzadır. Bir Belediye Başkanı Ayakkabıcılar Sitesi, diğeri cami, okul kurdu. En son Murat Zorluoğlu otogar kurdu. Sayın Karakullukçu'nun belediye başkanlığı döneminde orayı rekreasyon alanı olarak koruma altına almıştık. Geldiğimiz noktada orası bir yapılaşma oldu. Oraların kamulaştırılıp koruma altına alınması gerekirken, biz yerleşim yapıyoruz. Solaklı Deresi'de öyle. TİSKİ Genel Müdürü olarak orada bir ceza-i müeyyedeniz olacak mı? Değirmendere çimento akıyor. Gece oraya atık su bırakıyor. Burada en ağır şekilde cezayı-müeyyedenin uygulanması lazım."

Atilla Ataman söz alarak, "Rutin olarak bakıldığında içme suyu havzalarını kirleten binalar mı; atıklar mı? Değirmendere'de sanayininde kaldırılması konusunda yetkililerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benimde olduğum ortamda Belediye Başkanımız görüştü. İlgili bakanlıkların da çalışmaları devam ediyor. Şuanda Trabzon İçme Suyu Havzası Değirmendere ve oradaki keson kuyular olmaktan çıkartıldı. Çok daha sağlıklı bir şekilde üst kotlarda gözbebeği gibi korunarak; çok ciddi madencilik faaliyetlerine de izin verilmeyerek sağlandı. Sanayinin de oradan kaldırılması ile birlikte farklı bir görünüm olacak." dedi.

481c9336-af5e-48ca-8ce4-43829ba45c28

4c03b98e-9a08-4bc5-a836-c74158a3ab79

4b6a3fd9-c236-47ed-833b-344c34fac4c2

ab9d4a93-dc7f-4db5-a179-2b050d9d7145