Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) çelik ürünlerinde 2018 yılında uygulamaya başladığı koruma önlemlerine karşı Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) başlattığı davada kurulan Panelde gelinen aşama hakkında açıklama yapıldı.

Panelin Türkiye’nin tezlerini desteklediği ve AB’nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmettiği kaydedilen açıklamada, “29 Nisan 2022 tarihinde tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan Panel Raporunda, AB’nin, önlemlerini Korunma Önlemleri Anlaşması’na uyumlu hale getirmesi gerektiğine hükmedilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir başarıdır”
Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’nin DTÖ’nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koyduğu ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunduğu vurgulandı. Bakanlık açıklamasında, “Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ’nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuştur. Dava sonucu, ülkemiz açısından önemli bir başarıdır. AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen Panel Raporu önümüzdeki günlerde DTÖ’de Anlaşmazlıkların Halli Organı’nda kabul edilecektir. Kabul edilen Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacak olup, önlemden etkilenen başta Türkiye olmak üzere birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecektir” cümlelerine yer verildi.

“DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacaktır”
Dava sonucu, üye ülkelerin, DTÖ Anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve Anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içerdiği belirtilen Ticaret

Bakanlığı açıklamasında şunlar anlatıldı:
“Bundan sonraki aşamada, Panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacaktır. Kararın AB’nin önlemlerini gözden geçireceği Temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemlidir. AB’nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekmektedir.”