Meclis Genel Kurulu çalışmalarına artık elektronik yoklama ile başlayacak. Uygulama ile milletvekillerinin Genel Kurul görüşmelerine katılımı denetlenecek.

İlk uygulama Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından gerçekleştirildi. Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı daha önce Meclis Başkanvekilinin görsel kanaatine göre belirleniyordu.

Elektronik yoklama uygulamasının haziran ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bu yöntemle, milletvekillerinin devamsızlığı ortaya çıkarılması ve yasama faaliyetlerine daha etkin katılımın sağlanması amaçlanıyor.

Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne göre, bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa milletvekilliği düşürülebilir.

Yeni uygulama ile dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP milletvekili Semra Güzel'in de devamsızlığı tespit edilecek.

Meclis Başkanlık Divanı'nın hazırlayacağı rapor daha sonra Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderilecek. Karma Komisyonu'nun raporu görüşmesinin ardından ise Genel Kurul’da Güzel’in durumunun oylanması ve milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor.