Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü, önemli bir şekilde kültürel varlıkların gelecek nesillere taşınmasına yardımcı olacak personelleri yetiştiren bir bölümdür.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Nedir?

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü, Türkiye'de her üniversitede bulunmamakla birlikte, yine de pek çok üniversitede bulunmaktadır. Tarihi yapıların korunması, onarımı ve kültürel varlıkların gelecek nesillere taşınması konusunda çalışırlar. Var olan kültür varlıklarının bir yerden bir yere taşınırken zarar görmemesini sağlarlar. Türkiye'de bulunan kültürel yapıların ve tarihi mirasın ne boyutlarda olduğu düşünülürse, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerde bu bölüm 4 yıl sürer ve 8 dönemden oluşur. Öğrenciler bu 8 dönem boyunca pek çok ders görürler. Bu derslerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Ahşap Koruma ve Onarım
Kültür Mirası Yönetimi
Koruma Kimyası
Taş Koruma ve Onarım
Pişmiş Toprak, Cam Koruma ve Onarım
Keşif ve Metraj
Duvar Resmi, Mozaik Koruma ve Onarım
Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri
Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma
Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanlar
Temel Arkeoloji
Sanat Tarihi
Müzecilik ve Önleyici Koruma
Bezeme Teknikleri
Teknik Resim
Koruma ve Onarım Dersi

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, kültür varlıklarının korunması, zarar görmüş olanların onarımı ve bir yerden bir yere zarar görmeden taşınması konularında çalışırlar. Ayrıca bu bölümden mezun olan öğrenciler, zarar görmüş eserlerin onarımı konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar verir ve çalışırlar. Genellikle bu bölüm mezunları yerel yönetimler ile çalışmaktadırlar. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü İş Olanakları Nelerdir? Bu bölümden mezun olan öğrenciler özel sektörde kendilerine rahatlıkla iş bulabilirler. Aynı zamanda eğer devlet memuru olarak çalışmak isterlerse Kamu Personeli Seçme Sınavı'na da girebilirler. KPSS şartı varsa ise, bu bölüm mezunu öğrencile