Yeryüzünün sahibi olduğunu iddia eden insanoğlu, büyük bir yanılgı içinde olduğunu kabul etmek istemez bir türlü. Diğer tarafta bitkiler ve hayvanlar alemi denilen bir yaşam, her yönüyle insana hizmet eder aslında. İnsan aklının keşfetmesi gereken  oldukca geniş bir dünya bu...! Bunlardan biri
kalkık kuyruk böceği (Ocypus olens) adıyla bilinen bir böceğin imal ettiği iki ilâca göz atalım. 

Böcek bu ilâçları karınca yuvasına girebilmek için imal eder. Niyeti yuvaya girdikten sonra orada beslenmek ve karıncalarla bir arada yaşamaktır. Fakat karınca yuvasının girişindeki nöbetçiyi «atlatmak» hiç de kolay iş değildir. Nitekim kalkık kuyruk da karıncayı atlatmaz; fakat kendine hizmet ettirir! Bu iş için böcek, önce yuva girişine yaklaşır yaklaşmaz, daha nöbetçinin kendisine hücum etmesine fırsat vermeksizin, karnının ucundan salgıladığı bir damla ilâcı yere bırakır. Nöbetçi karınca bu bir damla ilâcın tadına bakar bakmaz davranışı değişir; düşman iken dost oluverir. Çünkü ilâç teskin edici bir ilâçtır ve tesiri de son derece süratlidir. Bundan sonra böcek, karıncaya ikinci ilâcını da verir. Ona, karnını yalatır. Karnının iki yanındaki guddelerden salgılanan bu ikinci ilâcın özelliği ise, hipnotize etmesidir. Gerçekten de ilâcı alan nöbetçi karınca sadece böceğe dost olmakla kalmaz; onu çenesiyle tutup kaldırdığı gibi doğru yuvanın içlerine, böceğin istediği yere götürür. Böcek de bu arada, taşınmada kolaylık sağlamak için yuvarlanıp top haline gelmeyi ihmal etmez!

Böceğin, sadece karıncaya böyle bir oyun oynaması fikri dahi aşikâr bir zekâ eseridir. Bu fikri gerçekleştirmek ise, çok daha fazla şeylere ihtiyaç gösterir. Karıncanın vücudunda istenen tesiri yapabilecek bir ilâcın formülünü çıkarabilmek için önce karınca vücuduna hakkıyla vakıf olmak gerekir. Sonra o ilâcı imal edebilecek bir fabrikayı diğer böceğin karnında yerleştirebilmek için ise çok daha fazla bilgiye ve maharete ihtiyaç vardır. Demek ki her iki hayvanın vücuduna birden vakıf olamayan birisi, akıl ve şuur sahibi olsa bile böyle bir tedbiri gerçekleştiremez!

Velhasılı kelam sevgili dostum; hayvanlar aleminden örnekler, insanoğlunun yaşamını da özetliyor aslında. Bir amaca ulaşmak için her yolu mübah sayma anlayışı gibi! Modern çağın insanını hipnotize etmek büyük bir üst aklın işi olsa gerek...!