Ticaret Bakanlığı'nın yeni hazırladığı kılavuza göre, tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamaya yönelik olan "saatlik indirim" satışına yasak geliyor. 

Kılavuza göre, tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamaya yönelik, bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı belirtilemeyecek

Buna göre özellikle e-Ticaret sitelerinin kullandığı ".... saatleri arasında indirim""şeklindeki tanıtımlara yasak geliyor. Bir fiyat veya indirim reklamı, mağazadaki veya belirli bir kategorideki bütün mal veya hizmetler için geçerli olmadıkça "net", "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılamayacak. İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda "...e varan", "...den itibaren", "...e kadar" ibaresine okunabilir büyüklükte yer verilecek. Bu ibareler ile indirimli satışa tabi olduğu duyurulan malların kapsamının tüketicinin makul beklentisini karşılayacak nitelikte olması sağlanacak.

Bir mal veya hizmete ilişkin makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu mal veya hizmeti ya da bunların muadillerini belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi sahibi olunmasına rağmen tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın mal veya hizmetlerin o fiyattan reklamı yapılamayacak. Yurt dışına yapılan hizmetler haricindeki bütün fiyatlar TL olarak uygulanacak.