Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler tarafından oluşturulan Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) bağlı ülkelerin güvenlik teşkilat liderleri ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamalarında Batılı ülkelere yüklenen ve dünyada tek kutuplu hegemonyanın çöküşte olduğunu savunan Putin, "Her zaman olduğu gibi, gündeminizde ülkelerimizin iç ve dış tehditlerden korunmasına yönelik çeşitli konular yer alıyor. Modern koşullarda bunlar azalmıyor aksine uzun süredir artan çatışmalar yeni zorluklara neden oluyor. Daha adil bir dünya düzeni oluşturma yolunda zorlu bir sürece tanık oluyoruz. Buna yüzeysel problemler eşlik ediyor. Tek kutuplu hegemonya amansız bir şekilde çöküyor, bu Batı'nın kategorik olarak katlanmayı reddettiği nesnel bir gerçeklik ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Uluslararası ilişkilerden ekonomiye, kültürden spora kadar her alanda geçmişe bağlı kalan ve dikte politikası izlemeye çalışan bu kötü şöhretli kolektif Batı, giderek daha fazla yeni sorun ve krizlere neden oluyor" dedi.

"Batı renkli ve kanlı devrimleri kışkırtmaya hazır"
Batı'nın, Gürcistan ve Ukrayna'da olduğu gibi renkli ve kanlı devrimlere hazırlık yaptığını iddia eden Putin, "Jeopolitik hasımlarımız, hedefleri için herkesi ve herhangi bir ülkeyi darbeye maruz bırakmaya, onu yeni krizin merkezi haline getirmeye, yeni bir renkli devrimleri kışkırtmaya ve kanlı devrimler ile sürece ve katliamlara hazırlar. Bütün bunları daha önce defalarca gördük. Batı'nın BDT alanında yeni çatışmaları kışkırtmak için senaryolar üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ama zaten mevcut çatışmalar yeterince var. Şu anda Rusya ile Ukrayna arasında neler olduğuna, diğer bazı BDT ülkelerinin sınırlarında neler olduğuna bakmak yeterli. Elbette bütün bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün bir sonucu ve bunların hepsi anlaşılabilir. Ancak, tüm Asya-Pasifik bölgesinin istikrarsızlaştırılması riskleri de dahil olmak üzere, istikrarsızlaştırma riskleri hala büyüyor" ifadelerini kullandı.

"Baskılara rağmen Rusya-BDT ilişkileri gelişiyor"
BDT ülkelerindeki güvenlik risklerinden bahsederek tavsiyelerde bulunan Putin, "En tehlikeli tehditlere karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyorsunuz ve büyük ölçüde benzer görevlerle karşı karşıyasınız. Amacınız, ülkelerinizde barış ve istikrarı sağlamak, ulusal egemenliği güçlendirmek ve entegrasyon bağlarının gelişimini desteklemek. Bu sorunların çözümünde elbette istihbarat servisleri ile güvenlik teşkilatlarının uyum ve etkileşimi önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür ortak çalışmalarda zengin deneyim biriktirdik ve bunu maksimum düzeyde kullanmalıyız. Tabii ki mevcut durumu izlemek ortak önceliklerden biri olmaya devam ediyor. Gelişmenin doğasını, ölçeğini ve vektörünü belirlemek için ortaya çıkan riskleri ve zorlukları analiz etmek önemlidir. Bu tür tehditlerin etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için en önemli koşul budur. Daha önce olduğu gibi, çalışmanızın kilit alanları arasında uluslararası terörizm, sınır aşan suçlar, yasadışı silahlı gruplar ve yasadışı silah ve uyuşturucu dolaşımına karşı mücadele var" dedi.

"BDT ülkelerinin sınırlarında tehditler var"
Afganistan'da Taliban’ın ülke yönetimini ele almasının bölge ülkeleri için riskler doğurduğundan da bahseden Putin, "BDT sınırlarındaki durum daha fazla dikkat gerektiriyor. Bu tehditler orada zamanında durdurulmazlarsa, ülkelerimizdeki durumu olumsuz yönde etkileyebilecek birçok ortak güvenlik tehdidi oluşacak. Afganistan'da zor bir durum var ve bunu herkesten daha iyi biliyorsunuz. Terörist ve aşırılık yanlısı gruplar orada aktif olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Bunun en açık örneği geçtiğimiz 5 Eylül tarihinde Kabil'deki Rus büyükelçiliği yakınında meydana gelen ve vatandaşlarımızın hayatına mal olan kanlı terör saldırısıdır. Afgan topraklarındaki uluslararası teröristlerin, BDT ülkeleri de dahil olmak üzere sınır ülkeleriyle ilgili olarak saldırı planları gerçekleştirebileceği açıktır” dedi.

Uyuyan terör hücrelerinin yeniden canlanabileceğine dikkat çeken Putin, “Militanlar silahlandırılabilir. BDT Terörle Mücadele Merkezi'nin potansiyelini aktif olarak kullanmak da dahil olmak üzere, bu tür tüm girişimlere zamanında yanıt verilmelidir" ifadelerini kullandı. ABD ve Batılı ülkelerin Rusya ile birlikte hareket eden ülkeleri baskı altına aldığını da hatırlatan Putin, buna rağmen Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğine işaret ederek, "Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden gelen baskı, şantaj ve yasa dışı yaptırımlara rağmen, Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ticaret cirosu, sanayi ve yatırım işbirliği göstergeleri artıyor" dedi.