Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle büyüklüğü 5 bin metrekare ve üzeri parklara, kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile aile sağlığı merkezi; 2 bin 500 metrekare ve üzeri parklara ise aile sağlığı merkezi yapılabilecek.

11 maddelik yönetmelik değişikliğinin en kritik maddelerinde biri Bodrum otoparklarına getirilen teşvik oldu. Buna göre uygulamada binaların bodrum katlarına yapılması zorunlu olan Otopark alanları, inşaat için verilen emsal izninden muaf tutuluyordu. Dün yapılan değişiklikle bodrum katlarına yapılacak zorunlu otopark alanının iki katı alan emsalden muaf hale getirildi. Yani bir müteahhit birinci bodrum kata yapacağı zorunlu 10 araçlık otopark yerine, ikinci bodrum kata da inerek 20 otopark daha yaptığında emsale dahil edilmeyecek. Ön bahçelerde zemin altına, parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla, ön bahçenin yarısına kadar zorunlu otopark yapılabiliyordu. Ancak dün yapılan değişiklikle yine parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla, ön bahçenin kalan bölümünün tamamına (zemin altına) zorunlu olmayan otopark yapılabilecek. Yönetmeliğin “Ön bahçe mesafesi 7 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren 2 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir” hükmü ise kaldırıldı.

İSKAN SORUNUNA ÇÖZÜM

Hürriyet'te yer alan habere göre, yönetmeliğin değişikliklerinden birini de fabrikalar, büyük sanayi alanlarındaki ruhsatsız olan ancak imar barışına başvurarak ‘yapı kayıt belgesi’ almış olanlar için yapıldı. Buna göre elinde yapı kayıt belgesi olan fabrikalar, sanayi siteleri başta olmak üzere tüm yapı sahipleri, binalarına izin almak kaydıyla, güneş enerji sistemi kurabilecek.

Bir diğer maddeyle de sitelerde ya da bir apartmanda oturanlardan birinin ruhsata aykırı olarak balkonu genişletmesi durumunda diğer konut sahiplerine ‘iskan-oturma izni’ verilemiyordu. Dün yapılan değişiklikle yapı kayıt belgesi alanla birlikte site ya da apartmandaki tüm konut sahiplerine iskan izni verilebilecek.

KONUT ARZI ARTACAK

Değişiklikle 31 Ekim 2022 tarihinden önce ‘ticaret veya merkezi iş alanı’ kullanımlı olan ve plan notlarında konut veya rezidans yapılabileceğine dair hüküm bulunan yerlerdeki ofisler konuta çevrilebilecek. Yetkililer, bu hükümle özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yeni konutların piyasaya arz edilebileceğine dikkat çektiler.