Ulusal ve uluslararası alanda birçok performans gerçekleştiren Prof.Dr. Mehmet Kavukcu, daha önce şiddet ve terör konusunda birçok performans ve enstalasyon gerçekleştirmişti. Şiddeti Düşünmek adıyla yaptığı bu seri performanslarından ikisi performans ikisi enstalasyon olmak üzere orman yangınları üzerine 4 projesi bulunan profesör konuyla ilgili farkındalığı artırmak adına yeni bir performans yaptığını duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Erzincan ovasını gören dağ yamacında yakılmış bitki örtüsü ve ağaçlık bir arazide kimi zaman başına taktığı kimi zamansa farklı şekillerde kullandığı bir teneke ile yeni bir performans gerçekleştirdi. Başına tenekeyi takarak gerçekleştirdiği performansında Kavukcu, bazen yanmış ağaç dalları ile bazen elleri veya taşlarla tenekeye vurarak, yakılmış alanda performansını sürdürdü.

Başına taktığı teneke ile önünü görmeden yaptığı bu performansı sırasında Kavukcu kimi zaman yanmış ağaç dalları ile başına vurarak kimi zaman da taşla veya yumrukla vurarak çıkardığı kimi zaman da başından çıkardığı tenekeyi ezerek oluşturduğu seslerin performans alanına yaklaşmakta olan sağanağın habercisi olan gök gürültüsü sesleri ile oluşturmuş olduğu işitsel kompozisyon, doğa ile insanın adeta aynı değerlere beraberce tepki verebileceğini simgeleştirdi. Teneke seslerine eşlik eden gök gürültüsü, yıldırım düşmeleri ve şimşek çakmalarının görsele dahil olmasıyla da anlam bir başka boyutta güçlendi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, “Tenekeden çıkan sesler, ‘teneke kafalılık’ olarak da adlandırılabilen toplumdaki algıya bir göndermedir. Bu, doğaya sahip çıkmamanın, dikkatsizliğin ve terörün oluşturmuş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir. Bir yanıyla da ülkemizin en önemli değerlerinden birine, bize emanet edilmiş doğaya karşı insanların dikkatsizliği ve saygısızlığına bir tepki dilidir. Performans aynı zamanda, her ne kadar bazıları insan suiistimali olmadan gerçekleşen yangınlar olsa da bunu fırsat bilip terör veya çıkar amaçlı yangını körükleyenlere karşı duyarsızlığımıza da tepkiyi içerir.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu konuda ülkemizde ve Erzincan’da doğaya dikilen her bir fidan için destek ve gönül verenlere teşekkürlerini iletti.