Dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olan Rusya’nın savaşa girmesi ile enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’de zamlar durmuyor. Petrol ve doğalgazın ardından kömürde de kriz yaşanmaya başlandı. 

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine  göre, kömürde zam geleceği söylentileri ürünün karaborsaya düşmesine sebep olurken hane tüketiminin yanında elektrik üretiminin yüzde 37’sinin de karşılandığı kömürdeki arz sıkıntısı elektrik fiyatlarının da patlamasına sebep olacak. Türkiye’nin kömür havzası olan Zonguldak’taki havzaların yüzde 39’u özel şirketlere açıldı ve devletin üretimi düştü. Böylece fiyatı şirketler belirlemeye başladı. Yerli kömür üretimi yıllık 5 milyon tondan 1.2 milyon tona kadar düşünce Türkiye yıllık 4 milyar dolarlık kömür ithal etmeye başladı. İthalatta en önemli ülkeler ise Kolombiya ve Rusya oldu. 

İç piyasada kömürün karaborsaya düştüğünü söyleyen İzmir Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Mustafa Düzyol, “Bir ay önce yüzde 38 zam yapılmıştı. Şimdi de piyasada yüzde 40 zam söylentileri dolaşıyor. Bu nedenle de kömür karaborsaya düştü. Şu anda yerli kömürün tonu 2 bin 600 liraya satılıyor, zamla birlikte 3 bin 500’ü bulması bekleniyor” dedi.

Rusya’nın içinde bulunduğu zor durum nedeniyle ucuza kömür satabileceğini söyleyen Enerji Uzmanı Önder Alagedik, “Fiyat düşmesi gerekirken hâlâ artıyor. Çünkü, bizim en büyük ithalatçımız Kolombiya. Orada da yerli bir şirket olan Yıldırım Holding var. Savaş bahanesiyle fiyat yükseltiliyor. Türkiye enerjide spot piyasalara bağımlı hale geliyor” dedi.

Cumhuriyet